Orlen

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.

Jesteśmy międzynarodową grupą kapitałową z branży paliwowo-energetycznej, od dziewięciu lat nieprzerwanie uznawaną za najcenniejszą polską markę. Jako jedyne polskie przedsiębiorstwo znajdujemy się w zestawieniu największych firm świata magazynu „Fortune 500”. Pozostajemy liderem list największych firm w Polsce wg „Polityki” i „Rzeczpospolitej”. Od dwóch lat jesteśmy w gronie najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie, wyłanianych przez amerykański Ethisphere Institute. Pozostajemy również najbardziej pożądanym pracodawcą w kraju, a standardy polityki personalnej koncernu potwierdza przyznany już po raz czwarty certyfikat Top Employers Polska.

Nasza Spółka od siedemnastu lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach indeksów WIG20, WIG30 oraz skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie Respect Index. Relacje inwestorskie prowadzone przez PKN ORLEN oraz wysoka jakość publikowanych na giełdzie danych finansowych, są cenione przez analityków i inwestorów. Świadczy o tym wysoka pozycja w prestiżowych rankingach spółek najlepiej prowadzących relacje z rynkiem kapitałowym.

Jako Grupa ORLEN zarządzamy sześcioma rafineriami i największą siecią 2 700 stacji paliw w Europie Środkowej (Polska, Niemcy, Czechy i Litwa). Zapleczem sieci detalicznej jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

ORLEN jest wiodącym producentem petrochemikaliów, a także konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Rozpoznawanie i eksploatacja gazu z polskich złóż jest jednym z naszych priorytetów. W 2016 roku PKN ORLEN planuje kontynuację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29 bloków koncesyjnych położonych w obrębie 8 województw. (w tym na 14 blokach prace prowadzone będą samodzielnie przez ORLEN Upstream w roli operatora).

Za pośrednictwem naszej spółki ORLEN Upstream Canada prowadzimy wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych w Kanadzie. Zgodnie ze strategią zakładającą zrównoważony rozwój segmentu w 2015 roku kontynuowane były zadania zmierzające do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w perspektywie roku 2017. Wolumen wydobywanej przez PKN ORLEN ropy wzrósł w związku z finalizacją pod koniec 2015 roku dwóch transakcji przejęcia: kolejnej spółki kanadyjskiej, Kicking Horse Energy Inc. oraz amerykańskiej spółki FX Energy, posiadającej główne aktywa wydobywcze w Polsce. Zwiększyły one własne zasoby ropy i gazu (2P) do poziomu ok. 97 mln boe. Procesy akwizycji spółek wydobywczych poprzedzały kompleksowe analizy przeprowadzane pod kątem optymalnego doboru przyszłych aktywów PKN ORLEN. W ten sposób zbliżyliśmy się do założonego w strategii poziomu wydobycia 16 tys. baryłek dziennie do 2017 r. Obecnie PKN ORLEN koncentruje się na integracji nabytych aktywów w ramach Grupy Kapitałowej.

Konsekwentnie rozwijamy obszar energetyczny. Prace związane z uruchomieniem bloku o mocy 463 MWe w elektrociepłowni we Włocławku przebiegły pomyślnie i w styczniu 2016 roku do sieci krajowej trafiły pierwsze dostawy prądu. W II połowie 2016 roku blok gazowo–parowy rozpocznie komercyjną produkcję energii. Natomiast nasza bliźniacza inwestycja realizowana w Płocku (blok o mocy 596 MWe), czyli elektrociepłownia kogeneracyjna, powinna ruszyć na koniec 2017 roku.

Dbając o zrównoważony rozwój dużą wagę przykładamy do naszego wpływu na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Szczególną uwagę zwracamy na nasze najważniejsze aktywa – ludzi: klientów, pracowników, interesariuszy. Troszczymy się o to by nasz sukces budowany codzienną pracą i zaangażowaniem blisko 22 tys. osób zatrudnionych w Grupie ORLEN powstawał z poszanowaniem etyki i kluczowych wartości firmy.

W 2016 r., zgodnie ze strategicznymi założeniami, będziemy realizowali najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. W Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku. W Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. W detalu planujemy inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach.

ORLEN – napędzamy przyszłość!

Nasza misja:
Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.

Credo:
ORLEN. Napędzamy przyszłość.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019 BDB
Realizacja: Vertes Design