Rozwój

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatek cukrowy: pospieszne konsultacje, efekt fiskalny


Partnerzy społeczni są gotowi do poważnej dyskusji na temat rozwiązań poprawiających zdrowie Polaków. Jednak sposób procedowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest nie do zaakceptowania…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rozpoczęło się wyłanianie kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020- 2025


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES) na kadencję 2020-2025…

czytaj więcej

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Silny wzrost płacy minimalnej sprzyja napływowi Ukraińców


Liczba Ukraińców pracujących w Polsce rośnie, ale wolniej niż w poprzednich latach. Ten trend może się odwrócić. Przyczyni się do tego znaczący skok płacy minimalnej z równoczesnym osłabieniem ukraińskiej waluty…

czytaj więcej

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Benefity (prawie) nieodłączną częścią płac


Well-being staje się coraz bardziej popularny wśród polskich firm. W zeszłym roku rosły płace, ale też firmy powszechnie oferowały dodatkowe świadczenia…

czytaj więcej

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Biznes traci zapał do euro w Polsce


Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie tylko 42 proc. średnich i dużych firm– wynika z 10. edycji badania Grant Thornton…

czytaj więcej

07.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bezrobocie będzie spadać coraz wolniej


Odpływ z bezrobocia do zatrudnienia jest mniejszy niż napływ ofert pracy. W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowano 1,9 razy więcej ofert pracy niż osób bezrobotnych, które znalazły pracę…

czytaj więcej

07.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Większość mikrofilm i co trzecia średnia ma kłopoty z zatorami płatniczymi


Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów i Związku Przedsiębiorstw Finansowych „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” pokazuje pogorszenie nastrojów w przemyśle . Kłopoty z nierzetelnymi kontrahentami zaczynają doskwierać już nie tylko małym, ale także średnim przedsiębiorstwom…

czytaj więcej