Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bat na leasing drogich aut


Ministerstwo finansów złagodziło pomysł ograniczenie możliwości rozliczania kosztów utrzymania auta, jeśli przedsiębiorca używa go do celów biznesowych i prywatnych. Przedsiębiorca ma móc odliczyć trzy czwarte wydatków, a nie połowę jak wcześniej proponował resort…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja przewagi konkurencyjnej


Rolnicy będą mogli składać w UOKiK zawiadomienie o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych lub biznesowych. Umożliwi to nowela ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Specustawa terminalna zacznie działać w sierpniu


Prezydent podpisał nowelizację tzw. specustawy terminalowej. Zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu LNG i systemu przesyłowego gaz oraz budową Baltic Pipe…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sądy powszechne: błąd, ale konstytucyjny


Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Na stronie Kancelarii Prezydenta znalazło się wyjaśnienie w sprawie potencjalnego błędu legislacyjnego…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Każdy będzie mógł się zrzeszać w związki zawodowe od przyszłego roku


Związki zawodowe będą niedługo dostępne dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu czy o dzieło. Prezydent podpisał nowelę ustawy o związkach zawodowych…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pakiet odpadowy już w sierpniu


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowele pakietu odpadowego: ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowy rzecznik praw podatnika


Rzecznik praw podatnika ma zacząć działać na początku 2020 roku. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Wynika to z projektu ustawy wprowadzającej ordynację podatkową i ustawę o rzeczniku praw podatnika…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w split payment i zasadach blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego


Prezydent podpisał nowelę ordynacji podatkowej. Od trzydniowej blokady nie będzie można się odwołać. Sposób obliczania terminów w ordynacji podatkowej zostanie zmieniony. Zmiany wejdą w życie 14 dni od publikacji…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bezpłatna pomoc prawna w sprawach prywatnych


Prawie rok temu prezydent przekazał parlamentowi propozycję nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Procedowanie nad nią trwało 11 miesięcy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku…

czytaj więcej