Prawo

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego


Dwadzieścia barier i dziewięćdziesiąt działań, które mają usprawnić polski rynek kapitałowy zawiera Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), którą przyjął rząd…

czytaj więcej

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki


Większy budżet – prawie 2,6 mld zł; dłuższy okres obowiązywania – do 2030 roku; nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, co pozwoli zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu – to najważniejsze zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”…

czytaj więcej

01.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E-doręczenia w administracji rządowej za dwa lata, w samorządach – za cztery


Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Obywatele i firmy w komunikacji z urzędami będą mogli odbierać, a także przesyłać korespondencję domyślnie drogą elektroniczną. Będzie to usługa dobrowolna…

czytaj więcej

01.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 237 mld zł składek od pracujących i pracodawców w projekcie budżetu na 2020 rok


Rząd przekazał do Sejmu projekt budżetu na przyszły rok.  Zakłada zerowy deficyt, czyli zrównoważenie wydatków z kasy państwa wpływami. Jedną z metod uzyskania wyższych dochodów jest zniesienie limitu wynagrodzeń od których odprowadza się składki emerytalną i rentowa pracowników oraz osób samozatrudnionych…

czytaj więcej

24.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Obowiązkowy samorząd i rejestr dla ratowników medycznych


Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

czytaj więcej

24.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe od października


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o PIT. Już od października roku stawka PIT ma być obniżona z 18 do 17 procent. Pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną podwyższone co najmniej dwukrotnie. Zmiana dotyczy ok. 25 milionów podatników…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pieniądze na termomodernizację „wielkiej płyty”


Pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów służyć mają dofinansowaniu remontów ścian w budynkach z „wielkiej płyty”. Będzie można z premią za termomodernizację  zamontować w nich mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzić remonty budynków komunalnych…

czytaj więcej