Prawo

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Procedowanie specustawy


We wtorek Sejm ma obradować w sprawie poprawek zaproponowanych przez Senat do Tarczy Antykryzysowej. Do czasu publikacji Biuletynu nie było sprawozdania sejmowej komisji finansów publicznych z rekomendacjami w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zmian Senatu…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe ograniczenia: dotyczą pracy w firmach i usługach


Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Część dotyczy sposobu funkcjonowania biznesu…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany ważne dla sektorów i branż


Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości


Określenie katalogu spraw pilnych, które sądy mają rozpatrywać, wśród nich są m.in. wnioski w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, o środek zabezpieczający, o zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Odroczenie i przesunięcie terminów niektórych obowiązków


Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 r…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany mające poprawić płynność finansową firm


Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Dofinansowanie dla pracodawców przeznaczone na ochronę miejsc pracy


Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace…

czytaj więcej

17.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Likwidacja OFE odroczona


Senat odrzucił ustawę przenoszącą pieniądze z Otwartych Funduszach Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne…

czytaj więcej

17.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowele ustaw ubezpieczeniowych


Rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych i o działalności ubezpieczeniowej. Główne zmiany dotyczą kar dla ubezpieczycieli za nieterminowe wypłaty odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych…

czytaj więcej

17.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

BGK udzieli więcej gwarancji kredytowych firmom


Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców…

czytaj więcej