Podatki

20.01.2020 | Autor: Ilona Augustyniak – starszy konsultant w CRIDO oraz Karla Pejko – kosultant w CRIDO

Wytyczne Ministerstwa Finansów na rok 2020 – (nie)duże zaskoczenie?


Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) opublikowano wytyczne Ministra Finansów dla działów administracji rządowej na 2020 r. Nowy rok dla organów podatkowych to dalsze uszczelnianie i upraszczanie systemu podatkowego oraz kontrola zwrotów podatku VAT…

czytaj więcej

20.01.2020 | Autor: Małgorzata Piłat – menedżer w CRIDO

Zatory płatnicze 2020 – kilka słów o nowej „uldze na złe długi” w podatkach dochodowych – Cykl „Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe 2019/2020”


Jak zwykle w nowym roku podatnicy muszą mierzyć się z koniecznością przyswojenia nowych przepisów podatkowych – trzeba przyznać, że rok 2020 jest pod tym względem dosyć „łaskawy” w kontekście zmian w podatkach dochodowych…

czytaj więcej

16.01.2020 | Autor: Marek Gadacz – partner w CRIDO oraz Klaudia Kądrowska – starszy menedżer w CRIDO

Analiza rezydencji podatkowej – czyli jak prawidłowo rozpocząć sezon rozliczeń podatkowych PIT


W przypadku cudzoziemców często powstaje wątpliwość – rezydentem jakiego kraju jestem? Wbrew powszechnej opinii, określenie tego stanu niejednokrotnie może stanowić duży problem dla podatnika, który nie zna polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego…

czytaj więcej

14.01.2020 | Autor: Aneta Wieczorek – starszy konsultant w CRIDO oraz Jakub Daniluk – menedżer w CRIDO

MF potwierdza obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT – TP za 2018 r.


Pomimo że od uchylenia poprzednich regulacji w zakresie cen transferowych upłynął nieco ponad rok (nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), „poruszanie się” po „starym” i „nowym” reżimie prawnym wciąż przysparza wielu trudności interpretacyjnych, nawet w zakresie przepisów przejściowych…

czytaj więcej

13.01.2020 | Autor: Paulina Wojszko-Maciulewicz – menedżer w CRIDO oraz Renata Dudek – starszy konsultant w CRIDO

Bez analizy porównywalności organ nie przystąpi do szacowania


5 września 2019 r. WSA w Warszawie wydał bardzo ważny wyrok (sygn. III SA/Wa 2116/18) potwierdzający, że organy podatkowe nie mogą rozstrzygnąć o nierynkowości oprocentowania pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi bez przeprowadzenia analizy porównywalności (wyrok jest prawomocny)…

czytaj więcej

13.01.2020 | Autor: Justyna Jóźwiak – starszy menedżer w CRIDO oraz Michał Szwed – partner w CRIDO

Ceny transferowe – zmiany w przepisach w ocenie podatników (Infografika)


Podczas śniadania podatkowego oraz webinarium, poświęconym tematyce zmian w przepisach dotyczących cen transferowych od 1 stycznia 2019 r., które zorganizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2019 roku, zapytaliśmy uczestników o ich przygotowanie do zmienionych regulacji, jak również o to, w jakim stopniu wdrożone zmiany mogą ich dotknąć…

czytaj więcej

10.01.2020 | Autor: Paulina Wojszko-Maciulewicz – menedżer w CRIDO oraz Magdalena Pieślak – starszy konsultant w CRIDO

Wyrok WSA uwzględniający specyfikę obrotu papierami wartościowymi


Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, będącej przedmiotem wyroku, zwrócił się bank, pozyskujący finansowanie w ramach emisji euroobligacji. Bank wskazał, iż transakcje w ramach euroobligacji rozliczane są za pośrednictwem izb clearingowych (w Luksemburgu i Belgii)…

czytaj więcej

10.01.2020 | Autor: Klaudia Kądrowska – starszy konsultant w CRIDO

PIT-11 dla pracowników oddelegowanych – CZAS START! Część 2


W ostatnim wpisie dotyczącym przygotowania informacji podatkowej PIT-11 dla osób oddelegowanych poruszane zostały kwestii statusu rezydencji podatkowej. To właśnie fakt, czy dany pracownik jest polskim rezydentem podatkowym czy też nierezydentem podatkowym rzutuje na określenie obowiązku podatkowego oraz w dalszej kolejności – prawidłowego zadeklarowania przychodów w PIT-11…

czytaj więcej

09.01.2020 | Autor: Klaudia Kądrowska – starszy konsultant w CRIDO

Terminy na złożenie zeznań podatkowych w PIT


Rok 2020 wiąże się dla podatników ze zmianami dotyczącymi rozliczeń za rok 2019. W ostatnich dniach, Ministerstwo Finansów opublikowało przypomnienie o  uszczegółowionych terminach na złożenie zeznania podatkowego PIT…

czytaj więcej

08.01.2020 | Autor: Maksymilian Górka – starszy konsultant w CRIDO

Wyrok WSA – połączenie spółek bez wpływu na limit 3 milionów


Limit 3 milionów złotych, do którego możliwe jest zaliczenie w koszty podatkowe usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, pozostaje taki sam nawet w przypadku przeprowadzenia połączenia. Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r. (sygn. III SA/Wa 1114/19)…

czytaj więcej