Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

06.08.2018 | Autor: Mateusz Jałkowski – Crido

Nowelizacja TP: Nowe progi


W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności…

czytaj więcej

03.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

Czego powinniśmy się spodziewać po nowej strukturze JPK_VDEK?


Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale…

czytaj więcej

01.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

JPK_MAG – zbyt uproszczona struktura ruchów magazynowych


Przystępując do przygotowywania struktury JPK_MAG przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy prowadzę magazyn, a jeśli tak to jak prawidłowo przekazać informację o ruchach magazynowych w strukturze JPK.  Pozornie pierwsze pytanie wydaje się bardzo proste, jednak…

czytaj więcej

01.08.2018 | Autor: Adam Zbroiński – Transfer Pricing Knowledge Expert w Crido

Nowelizacja TP: Coraz szerszy wachlarz możliwości kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi


Dzisiejszy wpis z cyklu o zmianach w przepisach dotyczących cen transferowych poświęcamy projektowanemu rozszerzeniu granic egzekwowania obowiązku stosowania się do zasady ceny rynkowej. W myśl nowo projektowanych regulacji, określając wysokość dochodu lub straty, organ podatkowy będzie mógł uznać, że…

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Jarosław Szajkowski – Crido 

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności a zarzut nienależytego wykonania świadczenia


Obowiązujące od dnia 1 lipca br. przepisy regulujące instytucję tzw. podzielonej płatności spotkały się z niechętnym przyjęciem przez część przedsiębiorców. By uniknąć otrzymywania części zapłaty z tytułu wykonania świadczenia na rachunek VAT niektórzy z nich wprowadzają…

czytaj więcej

30.07.2018 | Autor: Krzysztof  Liszka – Crido Taxand

Nowelizacja TP: Nowe obowiązki w zakresie raportowania


W kolejnym z serii wpisów dotyczących udostępnionego do konsultacji publicznych projektu ustawy zmieniającej przepisy o cenach transferowych chcielibyśmy skoncentrować się na obowiązkach dotyczących terminów i zakresu informacji przekazywanych organom skarbowym w zakresie dokumentacji cen transferowych…

czytaj więcej

27.07.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido Taxand

JPK_WB – struktura JPK przygotowywana przy współpracy z bankami


Raportowanie rachunków bankowych w formacie JPK wciąż budzi duże kontrowersje wśród przedsiębiorców. Bazując na informacjach przekazywanych przez MF znaczna część przedsiębiorców zamierza realizować nowy obowiązek we współpracy z bankiem, który prowadzi ich rachunek…

czytaj więcej

27.07.2018 | Autor: Tomasz Koterbski – Crido Taxand

Zmiany w projekcie ustawy o REITach


Projekt jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zastrzeżenia i uwagi, jakie były zgłaszane przez ekspertów oraz przedstawicieli branży w toku konsultacji publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej. O uwagach tych oraz pracach nad ostatecznym kształtem projektu informowaliśmy w jednym z naszych wpisów…

czytaj więcej

26.07.2018 | Autor: Justyna Jóźwiak – Crido Taxand

Korekty cen transferowych – dozwolone pod pewnymi warunkami


Najnowszy projekt przepisów w zakresie cen transferowych jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonywania korekt cen transferowych – zarówno przychodowych jak i kosztowych. Czy to oznacza, że od 2019 roku problem z popularnymi TP adjustments zniknie…

czytaj więcej

26.07.2018 | Autor: Maciej Dybaś – Crido Taxand

Jak nie „zesplitować” samego siebie


Funkcjonujący od 1. lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma zastosowanie do rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT. Znajdują się wśród nich również mikroprzedsiębiorcy, w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą…

czytaj więcej