Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej

08.06.2018 | Autor: Daniel  Panek – Crido Taxand

Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej


Wczoraj (7 czerwca 2018 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza kwestiami związanymi z regulacją różnych obszarów działalności OZE, ustawa ostatecznie wyjaśnia również wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, powstałe w wyniku zmian wprowadzonych 1 stycznia 2017 r…

czytaj więcej

08.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych a ocena organów podatkowych


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny wypowiedział się na temat możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów w kontekście przepisów ustawy o PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., tym razem w odniesieniu do działalności twórczej w zakresie programów komputerowych…

czytaj więcej

07.06.2018 | Autor: Anna Wcisło – Crido Taxand

CIT-TP / PIT-TP Ministerstwo Finansów publikuje FAQ


Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia w zakresie wypełniania formularzy CIT-TP i PIT-TP. Wyjaśnienia długo oczekiwane, bowiem wypełnianie tych formularzy nie jest sprawą najprostszą, a termin ich złożenia po raz pierwszy coraz bliżej – 30 września 2018…

czytaj więcej

07.06.2018 | Autor: Tomasz Groszyk – Crido Taxand

Spółki Skarbu nakręcą podzieloną płatność


Niespełna miesiąc dzieli nas od wejścia w życie przepisów dotyczących podzielonej płatności. W propagowanie tej metody rozliczeń włącza się kolejna grupa podmiotów – spółki Skarbu Państwa. Ich zaangażowanie może zmienić charakter mechanizmu w wielu branżach – z dobrowolnego na praktycznie obligatoryjny…

czytaj więcej

06.06.2018 | Autor: Anna Getka - Juśkiewicz – Crido Taxand

WSA niejednolicie o zgodności odliczenia VAT od WNT i odwrotnego obciążenia z Dyrektywą


Jak wskazywaliśmy we wpisie z 25 kwietnia 2018 r., w ostatnim czasie pojawiały się wyroki WSA w myśl których za niezgodne z Dyrektywą VAT należy uznać polskie przepisy zgodnie z którymi podatnicy mają prawo rozliczyć podatek naliczony i należny wynikający z transakcji WNT / odwrotnego obciążenia w tej samej deklaracji, pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do zakupionych towarów…

czytaj więcej

04.06.2018 | Autor: Marta Kania – Crido Taxand

Nowe wersje formularzy CIT-TP i PIT-TP już po konsultacjach publicznych


W dniu 30.05.2018 r. na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano  uwagi do projektu zmian w formularzu CIT-TP (oraz PIT – TP), które zostały zgłoszone w ramach etapu konsultacji publicznych…

czytaj więcej

01.06.2018 | Autor: Sławomir Pilarczyk – Crido Taxand

Miesiąc działania Krajowego Telefonu Interwencyjnego


Równo miesiąc temu Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) uruchomiła Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KTI KAS).

czytaj więcej