Rozwój

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

ZPP nie akceptuje kandydatury Andrzeja Malinowskiego na przewodniczącego RDS

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nie zgadza się na to, by nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego został Andrzej Malinowski, szef Konfederacji Pracodawcy RP. Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, wyjaśnił przyczyny stanowiska organizacji w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Dorota Gardian, przewodnicząca RDS, przekazała pismo prezydentowi Andrzejowi Dudzie o tym, iż cztery spośród pięciu reprezentatywnych organizacji pracodawców wskazały pana Andrzeja Malinowskiego na przewodniczącego RDS. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nie wyraził zgody na tę kandydaturę. Cezary Kaźmierczak, szef ZPP, zwrócił na to uwagę w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

„Konsekwentnie podkreślamy, że przewidziana w art. 32 ust. 5 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego formuła „wskazania” przewodniczącego Rady reprezentującego którąś ze stron społecznych, w wyraźny sposób została odróżniona od formuły głosowania nad uchwałami, opisanej np. w art. 29 ustawy. Gdyby intencją ustawodawcy było poddawanie kwestii wyboru nowego przewodniczącego RDS pod głosowanie, wyraźnie by to zaznaczył w treści przepisu.” – Napisał Cezary Kaźmierczak. Jego zdaniem ewentualny wybór pana Andrzeja Malinowskiego na przewodniczącego RDS bez akceptacji ZPP będzie sprzeczny z przepisami ustawy o Radzie.

W liście przedstawiono argumentację ZPP: „Przyjęcie założenia, że wystarczy poparcie zwykłej większości organizacji w ramach danej strony, by móc zostać przewodniczącym Rady, skutkuje faktycznym dyktatem organizacji o wyraźnej orientacji politycznej, które zdążyły już przez ostatnich kilkanaście lat wypracować między sobą konsensus w większości istotnych spraw. W rezultacie, ZPP, jako organizacja pochodząca spoza tego „układu”, jest faktycznie dyskryminowany. Odczuwaliśmy i odczuwamy to nadal – wiele spraw i uzgodnień jest dokonywanych poza nami, jako „niepewnymi politycznie”.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej