Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi przez organizacje społeczne. Opiniodawcy podkreślili, że przebieg prac legislacyjnych nie przewidywał możliwości wystosowania oceny. W uzasadnieniu wniosku do TK Prezydent podkreślił, że naruszenie trybu konsultacji założeń i projektów ustaw podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy zasady praworządności.

Zgodnie z przepisami możliwe są 3 scenariusze, zgodnie z którymi Trybunał Konstytucyjny może orzec, że projekt ustawy zakładający zniesienie limitu dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostanie uznany za:

  • zgodny z Konstytucją, co spowoduje powstanie obowiązku podpisania ustawy przez Prezydenta;
  • niezgodny z ustawą zasadniczą, w którym to przypadku Prezydent odmówi podpisania ustawy;
  • częściowo niezgodny z Konstytucją: Prezydent będzie mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów sprzecznych lub skierować ustawę do Sejmu w celu usunięcia niezgodności.

Wątpliwości zgłoszone przez organizacje pracowników i pracodawców oraz Prezydenta RP zostaną rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny 10 lipca 2018 r. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej.

Poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego oraz argumentach przedstawionych przez skład orzekający.


06.08.2018 | Autor: Mateusz Jałkowski – Crido

Nowelizacja TP: Nowe progi


W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności…

czytaj więcej

03.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

Czego powinniśmy się spodziewać po nowej strukturze JPK_VDEK?


Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale…

czytaj więcej

01.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

JPK_MAG – zbyt uproszczona struktura ruchów magazynowych


Przystępując do przygotowywania struktury JPK_MAG przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy prowadzę magazyn, a jeśli tak to jak prawidłowo przekazać informację o ruchach magazynowych w strukturze JPK.  Pozornie pierwsze pytanie wydaje się bardzo proste, jednak…

czytaj więcej