Rozwój

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy

Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku.

Tak wynika z comiesięcznego badania Barometru Ofert Pracy, przygotowanego przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Zdaniem autora analizy, Roberta Patera, trend może wynikać ze zmiany postawy przedsiębiorców – chcą przeciwdziałać rosnącym kosztom. –  Zegar rynku ofert pracy od kilku ostatnich miesięcy wskazuje na zakończenie okresu dobrej koniunktury na rynku. – Tłumaczy ekonomista.

We wrześniu spadek liczby wakatów wystąpił we wszystkich województwach. Największą ich redukcję obserwowano w woj. pomorskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, zaś najmniejszą w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Największe ograniczenie wakatów w skali roku wystąpiło w woj. lubuskim, opolskim oraz małopolskim, zaś najmniejsze w woj. podlaskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim.

– Spośród szerokich grup ofert pracy, w samym wrześniu największa redukcja wakatów dotyczyła zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych. Najmniejsza redukcja z kolei dotyczyła prac fizycznych i prostych. Inaczej wygląda sytuacja, gdy weźmiemy pod uwagę cały obecny rok. W skali roku spadek liczby ofert pracy był największy dla przedstawicieli prac fizycznych, zaś w przypadku grupy nauk ścisłych i inżynieryjnych – najmniejszy. Co więcej, wszystkie szerokie kategorie ofert, za wyjątkiem tych dotyczących prac fizycznych wykazują widoczne oznaki koniunkturalnego spadku. W przypadku prac fizycznych redukcja jest obecnie korektą po gwałtownym wzroście w okresie wrzesień 2018 – luty 2019. – Relacjonuje Robert Pater.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie liczba upadłości


W III kwartale zarejestrowało się mniej firm niż rok wcześniej, za to więcej upadło…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ruch bezwizowy do USA turystyczny, a nie dla pracowników


Decyzję o przyjęciu Polski do programu VWP od 11 listopada ogłosił w środę pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan. Program dotyczy jednak wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy


Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli…

czytaj więcej