Prawo

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Większy budżet – prawie 2,6 mld zł; dłuższy okres obowiązywania – do 2030 roku; nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, co pozwoli zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu – to najważniejsze zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”.

Tak zmiany w dokumencie, który zaakceptował rząd, przedstawiło ministerstwo przedsiębiorczości i technologii. Nowa uchwała da firmom więcej szans na pomoc publiczną. Promowana będzie innowacyjność.

W uchwale obniżono m.in. warunki wstępne dla inwestycji, co pozwoli ubiegać się o środki także małym firmom. W komunikacie nie są niestety wymienione nowe warunki. Zapisano, że przy ocenie inwestycji wprowadzono szerszy zakres kryteriów jakościowych, związanych z oceną zgodności projektu inwestycyjnego ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kryteria te będą także związane z lokalizacją inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz powiatach z wysoką stopą bezrobocia.

Premiowana będzie jakość inwestycji, nakłady na badania i rozwój, współpraca z nauką oraz wdrażanie technologii o najwyższym stopniu zaawansowania. Inwestorzy, którzy uzyskają wsparcie, będą zobowiązani do współpracy z instytucjami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki. Należy do nich m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Inwestycje podzielono na: strategiczne, innowacyjne, Centra Zaawansowanych Usług Biznesowych, Centra Doskonałości Procesów Biznesowych, Centra Wysokozaawansowanych Usług.

Program będzie realizowany do 2030 r. (pierwotnie był to 2020 r.), z możliwością przyznawania grantów do końca 2025 r. (dotychczas był to 2023 r.).

Zwiększono budżet programu o 1,1 mld zł. Wynosi teraz ok.  2,583 mld zł. Założono, że corocznie, do 2025 r. będą zawierane umowy o wartości 190 mln zł. Wypłaty dotacji w ratach nastąpią do 2030 r.

 

Całość analiz prowadzonych w procesie przyznawania środków będzie koordynowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zmianie ulegnie sposób kontroli inwestycji, na które przyznano grant. Podstawową formą kontroli będzie kontrola zdalna.

Program nie jest jeszcze upubliczniony.

 

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej