Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany podatkowe

Do Senatu trafiła przyjęta przez Sejm nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym.

Zmiany w podatku od nieruchomości dotyczą wszystkich budynków, które są wynajmowane, dzierżawione bądź oddane w leasing (choćby tylko częściowo).

Limit kwoty wolnej od podatku (10 mln zł) ma już odnosić się nie do wartości budynku, tylko do podatnika, bez względu na liczbę wynajmowanych przez niego nieruchomości komercyjnych. Nowością ma być też prawo do zwrotu podatku (odliczanego zasadniczo od CIT i PIT), gdy strata podatkowa będzie realna, a nie fikcyjna.

Wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował Sejm, że resort przygotowuje inne zmiany, które zgłosi podczas prac w Senacie. Zaproponuje wyłączenie z podatku minimalnego budynków wykorzystywanych zasadniczo na własne cele, w których wynajmowane są tylko niewielkie powierzchnie, np. pod bankomaty i lodówki.

W ustawie znalazło się rozszerzenie listy działalności twórczej, która uprawnia do odliczenia 50 proc. kosztów podatkowych. Z preferencji będą mogli korzystać autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze. Nie przyjęto poprawki o wpisaniu na listę twórczości wizualnej i grafiki komputerowej. Nowelizacja zakłada też przywrócenie z mocą wstecz, od stycznia 2018 r., możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od odziedziczonego majątku. Obdarowani będą mogli jedynie kontynuować amortyzację po darczyńcy.

Pojawią się nowe zwolnienia z PIT, m.in. w przypadku umorzenia odsetek. Zwolnienie ma dotyczyć kredytów tzw. starego portfela, tj. zaciągniętych głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe (i w mniejszym stopniu przez osoby fizyczne) do 31 maja 1992 r.

W ustawie o CIT precyzyjnie zapisano, że wkłady pieniężne do spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu (podobnie jak do końca 2017 r.), natomiast pracownik otrzymujący akcje polskich spółek płaci podatek tylko raz (w momencie zbycia akcji).


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dopalacze jak narkotyki


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl projektu, dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Nowe regulacje – w tym nowe zezwolenia dla firm – mają obowiązywać od 1 listopada…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w służbie zdrowia


Od października asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać zwolnienia. Rząd nowelizuje ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mniej nowego prawa


W pierwszym półroczu przyjęto 8,7 tys. stron ustaw i rozporządzeń. Choć to wielka liczba to i tak jest o połowę mniejsza niż rok temu…

czytaj więcej