Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany podatkowe

Do Senatu trafiła przyjęta przez Sejm nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym.

Zmiany w podatku od nieruchomości dotyczą wszystkich budynków, które są wynajmowane, dzierżawione bądź oddane w leasing (choćby tylko częściowo).

Limit kwoty wolnej od podatku (10 mln zł) ma już odnosić się nie do wartości budynku, tylko do podatnika, bez względu na liczbę wynajmowanych przez niego nieruchomości komercyjnych. Nowością ma być też prawo do zwrotu podatku (odliczanego zasadniczo od CIT i PIT), gdy strata podatkowa będzie realna, a nie fikcyjna.

Wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował Sejm, że resort przygotowuje inne zmiany, które zgłosi podczas prac w Senacie. Zaproponuje wyłączenie z podatku minimalnego budynków wykorzystywanych zasadniczo na własne cele, w których wynajmowane są tylko niewielkie powierzchnie, np. pod bankomaty i lodówki.

W ustawie znalazło się rozszerzenie listy działalności twórczej, która uprawnia do odliczenia 50 proc. kosztów podatkowych. Z preferencji będą mogli korzystać autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze. Nie przyjęto poprawki o wpisaniu na listę twórczości wizualnej i grafiki komputerowej. Nowelizacja zakłada też przywrócenie z mocą wstecz, od stycznia 2018 r., możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od odziedziczonego majątku. Obdarowani będą mogli jedynie kontynuować amortyzację po darczyńcy.

Pojawią się nowe zwolnienia z PIT, m.in. w przypadku umorzenia odsetek. Zwolnienie ma dotyczyć kredytów tzw. starego portfela, tj. zaciągniętych głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe (i w mniejszym stopniu przez osoby fizyczne) do 31 maja 1992 r.

W ustawie o CIT precyzyjnie zapisano, że wkłady pieniężne do spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu (podobnie jak do końca 2017 r.), natomiast pracownik otrzymujący akcje polskich spółek płaci podatek tylko raz (w momencie zbycia akcji).


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie


Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe kary za przewinienia


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział Skuteczną walkę z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o zarobkach administracji samorządowej


W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie o  wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zakłada, że wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc…

czytaj więcej