Podatki

29.10.2019 | Autor: Marek Gadacz – partner w Crido

Zmiany w PIT i ZUS – co już za nami, a co jeszcze przed?

Druga połowa bieżącego roku upływa pod znakiem zmian w PIT. Od 1 sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przychodów z pracy czy umów zleceń. Zwolnienie jest ograniczone do kwoty 85 528 złotych. Jeśli przychody przekroczą próg podlegają standardowemu opodatkowaniu. Zwolnienie dotyczy tylko podatku dochodowego, zatem składki na ZUS są wyliczane i opłacane bez zmian. Z kolei 1 października obniżono stawkę podatku PIT z 18% na 17% oraz zwiększono pracownicze koszty uzyskania przychodów (podstawowe do kwoty 250 zł miesięcznie, dla dojeżdżających do 300 zł miesięcznie). Konsekwentnie zmieniły się również kwoty wolne od podatku.

O ile z perspektywy podatników zmiany są korzystne, o tyle płatnicy muszą dokonać odpowiednich modyfikacji systemów płacowych, żeby prawidłowo kalkulować zaliczki na podatek. I tu mogą pojawić się szczegółowe pytania. Kto i kiedy ma prawo do zwolnienia z PIT-u? Czy płatnik może stosować zwolnienie automatycznie? Czy jeśli podatnik kończy 26 lat w danym miesiącu to zwolnienie mu przysługuje? Jaką stawkę podatku stosować przy kalkulacji zaliczki itp.?

Obok wprowadzonych już zmian w PIT przed nami nadal nie rozstrzygnięta kwestia limitu 30 krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jego zniesienie oznaczałoby istotny wzrost kosztów pracy dla pracodawców. Co prawda ostatnie doniesienia wskazują, że limit zostanie utrzymany, niemniej nie można też wykluczyć jego podniesienia np. do 40 krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia (taki pomysł również pojawił się niedawno). Taka niepewność może skłaniać do szukania alternatywnych rozwiązań np. działalność gospodarcza, czy umowa o dzieło. Czy te rozwiązania są bezpieczne? Kiedy można je wdrożyć?

Powyższe tematy zostaną między innymi poruszone podczas śniadania, na które zapraszamy już 8 listopada.

Śniadanie biznesowe„Najnowsze zmiany w PIT, ZUS i prawie pracy”


17.02.2020 | Autor: Anna Pęczyk-Tofel – partner w CRIDO oraz Magdalena Pieślak – starszy konsultant w CRIDO

Art. 15e ustawy o CIT po raz kolejny pod lupą sądu administracyjnego


W dniu 12 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1044/19) w sprawie dotyczącej art. 15e ustawy o CIT. Sąd uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną i podkreślił ciążący na organach – w kontekście oceny możliwości zastosowania art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT – obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego…

czytaj więcej

17.02.2020 | Autor: Paweł Toński - Partner Zarządzający w Crido

Kolejne zmiany w zakresie MDR coraz bliżej


5 lutego b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy nowelizującej przepisy w zakresie
raportowania schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana
ustawa ma na celu dopełnienie implementacji dyrektywy MDR, poprzez nałożenie na Szefa KAS,
obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom
członkowskim UE…

czytaj więcej

17.02.2020 | Autor: Anna Pęczyk-Tofel - Partner w Crido

Ważny wyrok NSA dla limitu kosztów usług niematerialnych


23 stycznia 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla zasad
rozliczania kosztów usług niematerialnych w związku z limitem ich odliczalności na gruncie
art. 15e ustawy o CIT…

czytaj więcej