Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

09.01.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w odliczeniach wydatków na B+R

Współpraca firm i naukowców staje się bardziej efektywna finansowo. Obowiązuje już ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Zmieniły się zasady odliczeń przy inwestycjach związanych z innowacjami:

  • ulga podatkowa na B+R wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych,
  • rozszerzono listę kosztów kwalifikowanych o:

-materiały nietrwałe (nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych),

– koszty związane z nabyciem od jednostki naukowej wyników badań,

– należności z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa- zlecenie, umowa o dzieło),

– koszty uzyskania i utrzymania patentu dla dużych firm,

  • umożliwienie korzystania z ulgi na B+R przedsiębiorstwom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty związane z B+R nie mogą być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikającym z działania w SSE),
  • ulga podatkowa na B+R dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) w wysokości 150 proc. kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla przedsiębiorstw niemających statusu CBR katalog kosztów kwalifikowanych,
  • prostsze jest uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu CBR.

Warto przypomnieć, że firmy wydają na inwestycje w prace badawczo-rozwojowe niespełna 0,5 proc. PKB.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rosną zatory płatnicze


Rośnie liczba firm, które dostają pieniądze od kontrahentów po terminie. Wydłuża się termin spłaty. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy oczekują: wysokich płac, stabilności zatrudnienia, równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym


Wynagrodzenie i benefity to wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy, jednak co drugi Polak bierze też pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę w pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Marka firmy jest najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników


Firmy rozumieją znaczenie employer  branding, ale nie przeznaczają na działania z nim związane dużo pieniędzy…

czytaj więcej