Prawo

04.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w dozorze technicznym: czasowe uprawnienia zawodowe, elektroniczne dokumenty

Protokoły z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego od przyszłego roku będzie można sporządzać w wersji elektronicznej. Zmieni się też procedura weryfikacji i uznawania uprawnień.

Rada Ministrów projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Wprowadza możliwość sporządzania protokołów kontroli w postaci elektronicznej – fakultatywnie do postaci papierowej. Ma to ułatwić współpracę z przedsiębiorcami.  Powstanie specjalnej platforma internetowa, po zalogowaniu się na niej przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór. Możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wykonywania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych, a także obsługujących i konserwujących takie urządzenia. Chodzi o zaświadczenia wydawane przez jednostki dozoru technicznego: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Rozwiązanie to oznacza, że przedsiębiorcy oszczędzą czas i pieniądze – wystarczy zaświadczenie wydane przez jedną z tych instytucji, które zostanie uznane przez pozostałe.

Nowela wprowadza też czasowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które potwierdzają umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Minimalny okres ich ważności wyniesie 5 lat, a maksymalny – 10 lat.  Będzie zależeć od rodzaju urządzenia, np. na dźwigi, wyciągarki i wciągniki będzie to 10 lat, a na żurawie, wózki jezdniowe – 5 lat. Jednym z warunków przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niższy podatek od kopalin


Sejm uchwalił nowelizację ustawy zmniejszającą podatek od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa obniża o 15 proc. wymiar podatku od niektórych kopalin ( na przykład od miedzi i srebra)…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zwiększają się uprawnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Prezydent podpisał zmianę przepisów. Jak podała Kancelaria Prezydenta nowela wprowadza zmiany w katalogu zadań realizowanych przez PARP, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy o finansach publicznych są to zadania państwa…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo Rozwoju zmniejsza biurokrację budowlaną, ale jej nie likwiduje


Prawo budowlane czeka nowelizacja. Zmiany zapowiedział resort rozwoju.  Najpierw znowelizowane zostanie Prawo budowlane, potem opracowana nowa ustawę o planowaniu przestrzennym…

czytaj więcej