Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w dowodach osobistych i nowy e-podpis

Od marca 2019 roku nowe dowody osobiste będą zawierały specjalną warstwę elektroniczną, która pozwoli na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. W ten sposób upowszechni się tzw. profil osobisty. Wymiana dowodów osobistych ma trwać dekadę.

Ministerstwo administracji i spraw wewnętrznych przygotowało projekt noweli ustawy o dowodach osobistych. Nowe dokumenty tożsamości mają być wyposażone w środek identyfikacji elektronicznej, nazwany „profilem osobistym”. Ma zapewnić wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia tożsamości w usługach online. To, jak tłumaczy resort, będzie wymagało tylko przyłożenia nowego dowodu do czytnika oraz wpisania znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. W nowym dowodzie zamieszczone będą także dane pozwalające na opatrzenie dokumentu elektronicznego zaawansowanym podpisem elektronicznym, zwanym „podpisem osobistym”, którego użycie będzie zbliżone do użycia „profilu osobistego”. Złożenie „podpisu osobistego” nie będzie wymagało dostępu do sieci Internet. W ramach rozszerzenia funkcjonalności nowego dowodu zamieszczenie zostaną w nim dane elektroniczne, które pozwolą na sprawniejszą i szybszą odprawę jego posiadacza na lotniskach. Co więcej ministerstwo chce także umieścić w nowym dowodzie danych pozwalających na potwierdzenie obecności właściciela w placówkach zdrowotnych. Ma to uszczelnić rozliczalność świadczonych usług medycznych.

Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca 2019 r. Wymiana obecnie obowiązujących dokumentów ( 31 mln sztuk) na dowody z warstwą elektroniczną będzie dotyczyła dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli tych dowodów osobistych, jakie będą w obiegu do końca 2028 r.

Jak przekonują projektodawcy, efektem zmian będzie zapewnienie przez państwo bezpiecznego oraz bezpłatnego narzędzia do upowszechniania komunikacji elektronicznej. W konsekwencji państwo będzie oferować własne i niezależne środki identyfikacji. Zmiany mają kosztować budżet państwa w sumie łącznie ok. 473 mln zł w ciągu 10 lat.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dopalacze jak narkotyki


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl projektu, dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Nowe regulacje – w tym nowe zezwolenia dla firm – mają obowiązywać od 1 listopada…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w służbie zdrowia


Od października asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać zwolnienia. Rząd nowelizuje ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mniej nowego prawa


W pierwszym półroczu przyjęto 8,7 tys. stron ustaw i rozporządzeń. Choć to wielka liczba to i tak jest o połowę mniejsza niż rok temu…

czytaj więcej