Rozwój

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zagrożenia wynikające z zapowiedzi administracyjnego podnoszenia płacy minimalnej

Polityczna zapowiedź administracyjnego podnoszenia płacy minimalnej w najbliższych latach zaprzecza idei dialogu społecznego.

ZPP przedstawił stanowisko w sprawie zapowiedzi podwyżek płacy mini lanej. ZPP zaznacza, iż krytycznie ocenia samą instytucję płacy minimalnej. „Jesteśmy przeciwni temu, by państwo ustalało odgórnie cenę pracy, tym bardziej, że rynek wygląda w poszczególnych regionach zupełnie inaczej i poziom wynagrodzeń może różnić się znacząco nawet w obrębie jednego województwa” – napisano w stanowisku. Pracodawcy, jako przykład podali woj. Mazowieckie i Warszawę.  W regionie warszawskim stołecznym przeciętne wynagrodzenie wynosiło w I kwartale 2019 roku 6632 zł, podczas gdy w pozostałej części województwa było to 4923 zł (różnica 1700 zł).  ZPP przypomniało sposób procedowania na płacą minimalną: „W 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł. Prawo i Sprawiedliwość tymczasem zaproponowało jego wzrost do 2600 zł w 2020 roku, a następnie 3000 zł w roku 2021 i 4000 zł w roku 2023.” – ZPP dostrzega wiele zagrożeń związanych z realizacją tego planu.  „Zdumienie musi budzić skala zapowiedzianej już wcześniej „korekty w górę” wynagrodzenia minimalnego na rok 2020. Zgodnie z przewidzianymi procedurami, nad wysokością wynagrodzenia minimalnego na przyszły rok debatowały strony Rady Dialogu Społecznego. W toku dyskusji, strona pracodawców zaproponowała podwyżkę pensji minimalnej do poziomu 2387 zł, podczas gdy strona związkowa optowała za podwyżką do 2520 zł. Z reguły, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje propozycję stanowiącą kompromis pomiędzy obiema stronami społecznymi uczestniczącymi w Radzie. Tak było i tym razem – zgodnie z zapowiedziami, pensja minimalna na 2020 roku miała wynosić 2450 zł (podwyżka o 200 zł względem roku 2019). Kilka dni przed sobotnią konwencją pojawiły się pierwsze informacje, że wysokość planowanego wynagrodzenia minimalnego może jeszcze wzrosnąć. Mówiło się o podwyżce o 50 zł do pułapu 2500 zł – bardzo zbliżonego do propozycji reprezentatywnych organizacji związkowych. Rządzący zapowiedzieli jednak ostatecznie wzrost o 150 zł. Tym samym, rząd po raz pierwszy „wyprzedził” oczekiwania strony związkowej. Nieaktualny staje się zatem dotychczasowy model, w ramach którego rząd niejako godził oczekiwania dwóch stron społecznych uczestniczących w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia. „Przelicytowując” stronę związkową, rząd w zasadzie zmienił rolę pełnioną w ramach negocjacji odbywających się na forum Rady Dialogu Społecznego. W tym kontekście trzeba zauważyć dodatkowo, że ogłaszając z góry wysokość wynagrodzenia minimalnego planowanego na kolejne lata, de facto uczyniono przyszłe negocjacje bezprzedmiotowymi. ”– Napisali pracodawcy w swoim stanowisku.

Całe stanowisko: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-zapowiedzi-podwyzek-placy-minimalnej/

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nieco zwalniają z planami rekrutacji


Choć nadal ci siódma  polska firma chce powiększać swoje zespoły, to optymizm pracodawców jest słabszy niż przed rokiem…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Telefon,  poczta internetowa  i komunikatory w necie źle wpływają na koncentrację


Wszechobecne nowe technologie to niestety obosieczny miecz: choć ułatwia pracę, równocześnie dostarcza wielu bodźców i rozpraszających pułapek, w które wpada wielu pracowników, bezproduktywnie marnując czas w pracy…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pytania o lustrację w RDS


ZPP i NSZZ „Solidarność” złożą 18 września na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek, aby wszyscy członkowie powołani przez Prezydenta RP do RDS złożyli oświadczenia lustracyjne. Cezary Kaźmierczak prezes ZPP i Piotr Duda przewodniczący NSZZ “S” przygotowali projekt uchwały RDS zobowiązującej jej członków do oświadczeń lustracyjnych…

czytaj więcej