Rozwój

11.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wzrost zatrudnienia w firmach z tzw. nowoczesnej gospodarki

Zatrudnienie w firmach tzw. nowoczesnej gospodarki odnotowało wzrost o ponad 6 proc. w II kwartale. Jest to najwyższy wzrost od IV kw. 2012 roku.

Tak wynika z raportu “Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2018”, opracowanego przez ADP Polska. Pod mianem nowoczesnej gospodarki rozumiane są przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Dzięki temu mogą skupić się na podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. Wśród przebadanych branż znajdują się: sprzedaż detaliczna, usługi, produkcja, telekomunikacja, IT, finanse oraz farmacja.

Przez półrocze firmy z tego sektora rozwijały się dynamiczniej niż ogół polskich przedsiębiorstw i intensywniej zwiększały zatrudnienie.

Motorem rekordowo wysokiego wskaźnika zatrudnienia w II kwartale były małe i średnie firmy– zatrudniono w nich prawie o 8 proc. więcej nowych pracowników niż w analogicznym kwartale roku 2017. Najwyższy wynik w całej nowoczesnej gospodarce odnotowały małe firmy usługowe.

Raport na stronie: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/lokalny-rynek-zatrudnienia-raport-statystyki


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej