Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

09.01.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższy vat i akcyza dla niektórych produktów

Wyższy VAT do soczewek kontaktowych i soczewek okularowych ze szkła oraz akcyza w przypadku płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich to efekt dwóch nowel, które zaaprobował prezydent.

Prezydent podpisał dwie nowele z 14 grudnia 2017 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz z 12 grudnia 2017 r. o podatku akcyzowym

Pierwsza jest dostosowaniem się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym Trybunał orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw: sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej, wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96-98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. Nowela uchyla więc preferencyjną stawkę vat w przypadku niektórych towarów. Konsekwencją zmian będzie przede wszystkim ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do soczewek kontaktowych i soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów do tych, które służą do korekty wzroku.

Druga wprowadza akcyzę dla dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się, w celu spożycia pary, płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym, ustawa przewiduje objęcie płynów do tego rodzaju papierosów, bez względu na zawartość w nich nikotyny, opodatkowaniem podatkiem akcyzowym. Ale – co ważne – do 31 grudnia 2018 r., płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie będą podlegać opodatkowaniu stawką zerową.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie


Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe kary za przewinienia


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział Skuteczną walkę z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o zarobkach administracji samorządowej


W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie o  wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zakłada, że wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc…

czytaj więcej