Rozwój

04.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mniej wypadków przy pracy

W I kwartale tego roku zgłoszono 15800 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wskaźnik wypadkowości wyniósł 1, 17 na 1000 pracujących.

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości ogółem zmniejszyły się w stosunku do I kwartału 2018 r. Tak wynika z danych GUS.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,22), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,66), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,97). Najniższy zaś w sekcjach: informacja i komunikacja (0,24) oraz pozostała działalność usługowa i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,30).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (1, 52), podlaskim (1, 46) i dolnośląskim (1, 42), a najniższy w województwach: mazowieckim (0, 78), małopolskim (0, 94) i podkarpackim (1,07).

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną większości (60, 5 proc.) wypadków przy pracy. Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (ok. 41 proc.) Prawie 80 proc. poszkodowanych doznało urazu kończyn.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nieco zwalniają z planami rekrutacji


Choć nadal ci siódma  polska firma chce powiększać swoje zespoły, to optymizm pracodawców jest słabszy niż przed rokiem…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Telefon,  poczta internetowa  i komunikatory w necie źle wpływają na koncentrację


Wszechobecne nowe technologie to niestety obosieczny miecz: choć ułatwia pracę, równocześnie dostarcza wielu bodźców i rozpraszających pułapek, w które wpada wielu pracowników, bezproduktywnie marnując czas w pracy…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pytania o lustrację w RDS


ZPP i NSZZ „Solidarność” złożą 18 września na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek, aby wszyscy członkowie powołani przez Prezydenta RP do RDS złożyli oświadczenia lustracyjne. Cezary Kaźmierczak prezes ZPP i Piotr Duda przewodniczący NSZZ “S” przygotowali projekt uchwały RDS zobowiązującej jej członków do oświadczeń lustracyjnych…

czytaj więcej