Rozwój

04.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mniej wypadków przy pracy

W I kwartale tego roku zgłoszono 15800 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wskaźnik wypadkowości wyniósł 1, 17 na 1000 pracujących.

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości ogółem zmniejszyły się w stosunku do I kwartału 2018 r. Tak wynika z danych GUS.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,22), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,66), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,97). Najniższy zaś w sekcjach: informacja i komunikacja (0,24) oraz pozostała działalność usługowa i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,30).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (1, 52), podlaskim (1, 46) i dolnośląskim (1, 42), a najniższy w województwach: mazowieckim (0, 78), małopolskim (0, 94) i podkarpackim (1,07).

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną większości (60, 5 proc.) wypadków przy pracy. Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (ok. 41 proc.) Prawie 80 proc. poszkodowanych doznało urazu kończyn.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej