Prawo

02.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wszystkie spółki będą prowadziły publiczne rejestry akcjonariuszy

Do 2021 roku wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne będą musiały prowadzić publiczne rejestry akcjonariuszy. Akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Parlament zakończył procedowanie nad nowelą Kodeksu spółek handlowych. Pełna cyfryzacja akcji ma nastąpić z początkiem 2021 r., przy czym już w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych. Nowela zakłada, że spółki niebędącym publicznymi, przeprowadzą cyfryzację akcji na dwa sposoby – poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji – na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę na jej stronie internetowej. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela. Łatwiej będzie też zwoływać walne zgromadzenia bo w rejestrze będą rejestrowane wszystkie akcje spółki. Każda akcja – bez względu na to, czy jest na okaziciela czy też imienną – będzie miała status rejestrowej, co umożliwi jej identyfikację akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji na okaziciela.

Powstanie jawny rejestr akcjonariuszy spółek. Walne zgromadzenie spółki musi wybrać prowadzącego rejestr akcjonariuszy spośród 48 podmiotów mających licencję KNF. Może nim być dom maklerski, bank prowadzący dom maklerski, zagraniczna firma inwestycyjna). Przy nowo zakładanych spółkach to założyciele będą musieli wybrać taki podmiot przy zawiązaniu spółki. Rejestr będzie zawierał m.in.:

– wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

– nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Na żądanie osoby mającej interes prawny dane z rejestru będą ujawniane.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pieniądze na termomodernizację „wielkiej płyty”


Pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów służyć mają dofinansowaniu remontów ścian w budynkach z „wielkiej płyty”. Będzie można z premią za termomodernizację  zamontować w nich mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzić remonty budynków komunalnych…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedwyborcza podwyżka płacy minimalnej


Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 złotych…

czytaj więcej

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Coraz bliżej do dopłat aut na prąd


Jest projekt rozporządzenia określającego zasady dopłat do pojazdów elektrycznych, w tym rowerów czy skuterów. O 36 tysięcy złotych dopłaty będą mogli się starać przedsiębiorcy  jeśli kupią auto z napędem elektrycznym do  154 tys. zł brutto…

czytaj więcej