Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

06.02.2018 | Autor: Joanna Marczuk – Consultant w Crido Taxand

WSA w Warszawie: Brak należytej staranności należy jednoznacznie udowodnić

Sprawa dotyczyła polskiego dystrybutora sprzętu elektronicznego, któremu zakwestionowano prawo do zastosowania stawki 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) dokonanych w 2012 r. na rzecz siedmiu klientów, których organy podatkowe uznały za nierzetelnych. Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem wskazując, że jej zdaniem w sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT. Sprawa trafiła do WSA, gdzie kluczowym elementem stała się kwestia dochowania przez Spółkę należytej staranności w procesie weryfikacji klientów.

Należyta staranność a odmowa prawa do stawki 0% VAT

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE organ podatkowy może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia (zastosowania stawki 0% VAT) wyłącznie, gdy „wykaże na podstawie obiektywnych dowodów, że adresat faktury wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja powołana w celu uzasadnienia prawa do odliczenia stanowiła oszustwo”[1]. Innymi słowy, jeżeli podatnik wiedział o nierzetelności kontrahenta, a mimo to postanowił skorzystać z prawa do odliczenia lub zastosowania stawki 0% VAT, odmowa jest oczywista. Jeżeli jednak podatnik nie zdawał sobie sprawy z nieuczciwości kontrahenta, należy zbadać, czy na moment dokonania transakcji podjął on wszelkie środki zapobiegawcze, jakich można by od niego w sposób rozsądny oczekiwać. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, podatnik może domniemywać legalności transakcji bez ryzyka zakwestionowania prawa do zastosowania stawki 0%.

Kto wykazuje brak należytej staranności?

Organy podatkowe stanęły rzecz jasna na stanowisku, że Spółka należytej staranności nie dochowała – WSA miał jednak wątpliwości w tym zakresie.

Należy przypomnieć, że w sprawach, w których na szali leży prawo podatnika do odliczenia lub zastosowania stawki 0% VAT obowiązek wykazania braku należytej staranności ciąży na organach podatkowych. W komentowanej sprawie organy podatkowe nie przedstawiły jednoznacznych dowodów na poparcie swojej tezy. Co więcej, jak wskazał sąd, Spółka już w 2012 r. stosowała dość rozbudowany system weryfikacji kontrahentów – tymczasem pierwsze oficjalne informacje na temat zagrożenia branży elektronicznej wyłudzeniami VAT pojawiły się dopiero dwa lata później[2]. Wreszcie, jak podkreślił sąd, zgodnie z zasadą in dubio pro tributario, w braku jednoznacznych dowodów wszelkie wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte na korzyść podatnika.

Warto przypomnieć, że komentowany wyrok jest kolejnym rozstrzygnięciem, w którym podkreślono znaczenie obiektywnych dowodów dla odmowy praw przysługujących podatnikom na gruncie przepisów. Jak informowaliśmy we wpisie z dnia 4 stycznia 2018 r., w wyroku z dnia 18 grudnia 2017 r.[3] Naczelny Sąd Administracyjny wskazał bowiem, że samo podejrzenie udziału w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT.


[1] Wyrok TSE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C‑324/11

[2] Por. List ostrzegawczy do przedsiębiorców z dnia 25 sierpnia 2014 r.

[3] sygn. akt I FSK 352/16


Autor:  Joanna Marczuk – Consultant w Crido Taxand

Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej