Rozwój

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Właściciele MSP zastanawiają się nad sukcesją

Dla nieco ponad połowy małych i średnich przedsiębiorstw podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu. Planując sukcesję przedsiębiorcy najchętniej oddaliby zarządzanie lub prawa własności do przedsiębiorstwa. Niewiele osób zakłada przekazanie władzy swoim potomkom w postaci strategicznego nadzoru.

Tak wynika z badania i raportu KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” Co trzeci przedsiębiorca w uwzględnia w planach rozwój spółki przez akwizycje. Chcieli by w ten sposób doprowadzić do dywersyfikacji działalności oraz rozwoju spółki na rynkach zagranicznych.

4 na 10 respondentów wskazało, iż w ramach planowanego rozwoju swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia. Plany inwestowania w inne spółki deklaruje – 27 proc. ankietowanych małych i średnich przedsiębiorców, natomiast 11 proc. ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat.

Zaledwie co 10 badany wyraża chęć podjęcia współpracy z inwestorem zewnętrznym w przypadku realizacji znaczących inwestycji. Zdecydowanie częściej, myśląc o finansowaniu, ankietowani przedsiębiorcy wybierają zaciągnięcie kredytu lub wykorzystanie środków własnych.

Niespełna połowa przedsiębiorców, którzy rozważają sprzedaż firmy w ciągu najbliższych 3 lat, chce zbyć inwestorowi 100 proc. swoich udziałów oraz pozostać w spółce przez okres 1-2 lat aby wspomóc inwestora w rozwoju firmy.

Co trzecia badana firma w ciągu ostatnich 5 lat była obiektem zainteresowania potencjalnych inwestorów. Największym wyzwaniem dla firmy, będącej potencjalnym celem przejęcia, związanym z pozyskaniem zewnętrznego inwestora jest określenie wartości spółki. Połowa firm niepokoi się o utrzymanie w tajemnicy przed pracownikami oraz rynkiem treści ustaleń z inwestorem, a co trzecia o dostępność danych finansowych spółki.

Przedsiębiorcy nie mają jednoznacznego pomysłu na swoją przyszłość po sprzedaży firmy. W niemal równym stopniu zakładają, że rozpoczną działalność w zbliżonej branży lub zainwestują uzyskane środki na rynku finansowym lub w nieruchomości. Niewielki odsetek zamierza przekazać majątek sukcesorom lub zająć się pracą w innej branży. 1 na 5 badanych osób nie chce podejmować żadnych aktywności zawodowych po sprzedaży firmy.

Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 50 do 250 pracowników na terenie Polski. Badanie przeprowadziła firma Norstat w lipcu 2019 roku.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej