Rozwój

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Właściciele MSP zastanawiają się nad sukcesją

Dla nieco ponad połowy małych i średnich przedsiębiorstw podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu. Planując sukcesję przedsiębiorcy najchętniej oddaliby zarządzanie lub prawa własności do przedsiębiorstwa. Niewiele osób zakłada przekazanie władzy swoim potomkom w postaci strategicznego nadzoru.

Tak wynika z badania i raportu KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” Co trzeci przedsiębiorca w uwzględnia w planach rozwój spółki przez akwizycje. Chcieli by w ten sposób doprowadzić do dywersyfikacji działalności oraz rozwoju spółki na rynkach zagranicznych.

4 na 10 respondentów wskazało, iż w ramach planowanego rozwoju swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia. Plany inwestowania w inne spółki deklaruje – 27 proc. ankietowanych małych i średnich przedsiębiorców, natomiast 11 proc. ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat.

Zaledwie co 10 badany wyraża chęć podjęcia współpracy z inwestorem zewnętrznym w przypadku realizacji znaczących inwestycji. Zdecydowanie częściej, myśląc o finansowaniu, ankietowani przedsiębiorcy wybierają zaciągnięcie kredytu lub wykorzystanie środków własnych.

Niespełna połowa przedsiębiorców, którzy rozważają sprzedaż firmy w ciągu najbliższych 3 lat, chce zbyć inwestorowi 100 proc. swoich udziałów oraz pozostać w spółce przez okres 1-2 lat aby wspomóc inwestora w rozwoju firmy.

Co trzecia badana firma w ciągu ostatnich 5 lat była obiektem zainteresowania potencjalnych inwestorów. Największym wyzwaniem dla firmy, będącej potencjalnym celem przejęcia, związanym z pozyskaniem zewnętrznego inwestora jest określenie wartości spółki. Połowa firm niepokoi się o utrzymanie w tajemnicy przed pracownikami oraz rynkiem treści ustaleń z inwestorem, a co trzecia o dostępność danych finansowych spółki.

Przedsiębiorcy nie mają jednoznacznego pomysłu na swoją przyszłość po sprzedaży firmy. W niemal równym stopniu zakładają, że rozpoczną działalność w zbliżonej branży lub zainwestują uzyskane środki na rynku finansowym lub w nieruchomości. Niewielki odsetek zamierza przekazać majątek sukcesorom lub zająć się pracą w innej branży. 1 na 5 badanych osób nie chce podejmować żadnych aktywności zawodowych po sprzedaży firmy.

Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 50 do 250 pracowników na terenie Polski. Badanie przeprowadziła firma Norstat w lipcu 2019 roku.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej