Prawo

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Więcej mobilnych stacji kontroli na drogach

Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, który przewiduje m.in. obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej.

Rząd przyjął  projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Nowe przepisy będą dotyczyć ponad 1 mln zarejestrowanych w Polsce pojazdów:

  • zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą;
  • przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
  • przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
  • ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych, przeznaczonych do komercyjnego drogowego transportu towarów, których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h.

Projekt  przewiduje  wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej. Ponadto przewiduje możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych (np. wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia).

Zgodnie z projektem, między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu.

Nowe przepisy umożliwią współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami kontroli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o skoordynowane drogowe kontrole techniczne. Działania te przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Koniec z marnowaniem żywności


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakłada ona na sprzedawcę żywności obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową o nieodpłatnym przekazywaniu żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego


Prezydent podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma usprawnić i przyspieszyć postępowania w sprawach karnych. Zakłada m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Informacje o cenach przesyłek przesyłanych przez granicę


Rząd wprowadza  sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowelizuje Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne…

czytaj więcej