Prawo

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ustawa frankowa bez Funduszu Konwersji

Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, której projekt przedłożył prezydent. Skreślono przepisy regulujące kwestię przewalutowania kredytów.

Ustawa zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wspierającego tym posiadaczom kredytów (nie tylko walutowych, ale także złotowych), którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana dłużej, niż zakładała to ustawa uchwalona w 2015 roku. Projekt zakłada m.in. podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Zgodnie z propozycją to sytuacja gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.). Ponadto zwiększona m zostać wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu Wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe byłoby także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Przed głosowaniem całości prezydenckiej noweli przyjęto poprawki klubu PiS, zakładające skreślenie przepisów tzw. Funduszu Konwersji, na który miałyby się składać banki, a z którego finansowano by przewalutowanie kredytów.

Przepisy o Funduszu Konwersji krytykowała społeczność bankowców. Choć prace nad nowelą trwały od 2017 roku, dopiero teraz  sprawozdawca Tadeusz Cymański (PiS) zapowiedział złożenie poprawek, które wykreślają z noweli ten fundusz.

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie w sprawie zapytania prawnego, które skierował  warszawski Sąd Okręgowy. Sędziowie zapytali o zasady stosowania unijnego prawa dotyczącego klauzul niedozwolonych w umowach – oczywiście w kontekście kwestii przewalutowania kredytów frankowych. Postępowanie trwa, ale wiosną wypowiadał się rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzelli. Rzecznik TSUE uznał tzw „klauzule indeksacyjne” stosowane przez polskie banki w umowach dotyczących kredytów walutowych za klauzule niedozwolone, a tym samym nieważne z mocy prawa.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych


Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął kolejne ułatwienia dla firm


Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie. Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP, który przyjął rząd…

czytaj więcej

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte


Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte, wywłaszczając de facto historyczne miejsce pamięci spod jurysdykcji władz Gdańska. Specjalna ustawa odbiera Gdańskowi własność terenu i zezwala na budowę muzeum według wizji Prawa i Sprawiedliwości…

czytaj więcej