Prawo

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ustawa frankowa bez Funduszu Konwersji

Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, której projekt przedłożył prezydent. Skreślono przepisy regulujące kwestię przewalutowania kredytów.

Ustawa zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wspierającego tym posiadaczom kredytów (nie tylko walutowych, ale także złotowych), którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana dłużej, niż zakładała to ustawa uchwalona w 2015 roku. Projekt zakłada m.in. podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Zgodnie z propozycją to sytuacja gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.). Ponadto zwiększona m zostać wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu Wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe byłoby także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Przed głosowaniem całości prezydenckiej noweli przyjęto poprawki klubu PiS, zakładające skreślenie przepisów tzw. Funduszu Konwersji, na który miałyby się składać banki, a z którego finansowano by przewalutowanie kredytów.

Przepisy o Funduszu Konwersji krytykowała społeczność bankowców. Choć prace nad nowelą trwały od 2017 roku, dopiero teraz  sprawozdawca Tadeusz Cymański (PiS) zapowiedział złożenie poprawek, które wykreślają z noweli ten fundusz.

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie w sprawie zapytania prawnego, które skierował  warszawski Sąd Okręgowy. Sędziowie zapytali o zasady stosowania unijnego prawa dotyczącego klauzul niedozwolonych w umowach – oczywiście w kontekście kwestii przewalutowania kredytów frankowych. Postępowanie trwa, ale wiosną wypowiadał się rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzelli. Rzecznik TSUE uznał tzw „klauzule indeksacyjne” stosowane przez polskie banki w umowach dotyczących kredytów walutowych za klauzule niedozwolone, a tym samym nieważne z mocy prawa.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej