Rozwój

11.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nie ma uniwersalnych kompetencji adekwatnych do wszystkich firm i stanowisk

Wiele firm i instytucji tworzy systemy zarządzania zasobami ludzkimi by stały się częścią strategii zwiększającej efektywność systemu pracy całej firmy. Warto jednak pamiętać, że tak jak różni są pracownicy i organizacje, tak różne są kompetencje, poprawiające efektywność działania poszczególnych osób i w ostateczności – firmy.

Wiele firm zdaje sobie sprawę, że dobre samopoczucie (z ang. well-being) pracowników jest kluczem do powodzenia w biznesie. Co prawda specjaliści od HR od lat zastanawiają się w licznych publikacjach na ile odpowiednie traktowanie pracowników może poprawić wydajność firmy. Penny Tamkin, brytyjska badaczka z Institute for Employment Studies kilka lat temu napisała, że działania HR rzecz poprawy samopoczucia pracowników mogą przez zwiększenie ich motywacji i zaangażowanie o 20 – 40 proc. zwiększyć ich indywidualną wydajność. Od kilkunastu lat znane są specjalne praktyki mające poprawić wydajność biznesu (z ang. High Performace Work Practices, w skrócie HPWP). Działy HR powinny ustalić, jak takie strategie wpłyną na dobrobyt pracowników, jednocześnie pamiętając jak wielowymiarowe jest to pojęcie. Włosko-niemiecka grupa naukowców z Mediolanu i Hamburga postanowiła sprawdzić, jak poszczególne typy działań HPWP wpływają na specyficzne aspekty samopoczucia pracowników; wyniki ich badań zostały opublikowane w grudniowym wydaniu czasopisma International Journal of Human Resource Management. Naukowcy zdefiniowali składowe well-being jako:

  • zdrowie psychiczno-fizyczne,
  • ogólny poziom szczęścia,
  • zadowolenie z relacji międzyludzkich (w i poza biurem).

HPWP wydzieli na:

  • działania skupione na zwiększaniu kompetencji pracownika (np. umożliwienie dodatkowych bezpłatnych szkoleń),
  • działania poprawiające jego motywację (np. uzależniając premię od okresowych wyników)
  • działania wpływające na możliwości (np. szansa na awans czy współdecydowanie w firmie)

By sprawdzić, które z tych działań wpływają negatywnie a które pozytywnie, badacze przeanalizowali dane przedstawione przez 1364 pracowników niemieckiego sektora prywatnego w Europejskim Badaniu Warunków Pracy, przeprowadzonym przez Eurofound w 2016 roku.

Badacze uważają, że motywacyjne HWPW mają istotny statystycznie, negatywny wpływ na wszystkie trzy wymiary well-being, a działania zwiększające kompetencje lub możliwości wyłącznie pozytywne rezultaty. Naukowcy zasugerowali, by firmy chcące wdrażać techniki HWPW, przeprowadziły wewnętrzne rozpoznanie, które kategorie rzeczywiście wpłyną pozytywnie na wyniki firmy bez uszczerbku na well-being pracowników, i w rezultacie zapewnią zrównoważony rozwój. Na przykład, jeśli firma dąży do poprawy zdrowia pracowników poprzez ograniczenie problemów ze zdrowiem psychicznym, inwestowanie w HWPW ‘możliwości’ nie byłoby dobrym wyborem; dobrym byłyby działania poprawiające relacje międzyludzkie. A jeżeli firma chcę wprowadzić zmiany w systemie premiowym i np. uzależnić. jej wysokość od kwartalnych osiągnięć personelu, musi brać pod uwagę, że takie ‘motywacyjne’ HPWP obniżają morale pracowników i wpływają negatywnie na wszystkie wymiary ich samopoczucia.

Badanie dostępna jest: https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1695647

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rozmyślnie z automatyzacją w HR


Jeszcze nie upowszechniło się stosowanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, a już z krytycznych analiz wynika, że automatyzacja może powtarzać „ludzkie” niedoskonałości…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Jak zatrzymać pracowników w firmie?


Dla różnych pokoleń pracowników inne elementy pracy mogą zdecydować zmienią miejsce zatrudnienia czy nie. Dla wszystkich – bez względu na wiek – najważniejsze są wynagrodzenia…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Od początku lutego do “małego ZUS” zgłosiło się prawie 50 tys. przedsiębiorców


Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób – podał ZUS…

czytaj więcej