Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie

Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton.

Według Marzenny Cano z kodeksu pracy oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 935/12) oraz pismo Departamentu Prawnego GIP z dnia 8 sierpnia 2007 r., znak: GNP/426/4560-364/07/PE wynika, że o tym, czy badania lekarskie są konieczne przy umowie cywilnoprawnej decydują warunki, w jakich jest świadczona praca oraz jej charakter.

Np. zleceniobiorca, który wykonuje czynności polegające na przenoszeniu znacznych ciężarów musi zostać przeszkolony zarówno w kwestii bezpieczeństwa wykonywanych prac jak i dostarczyć opinię lekarza o braku przeciwwskazań do dźwigania ciężkich przedmiotów.

Ekspertka uważa, iż dobrą praktyką przy zawieraniu umów cywilnoprawnych jest zamieszczanie w umowie zapisu o tym, kogo obciążają koszty poniesione na przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich. Jeśli w umowie nie ma takiego zapisu, to przyjmuje się, że badania finansuje zleceniodawca.

Nieco inaczej ma się sprawa ze szkoleniami w zakresie BHP, gdyż obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę. Otrzymane przez osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną świadczenie rzeczowe w postaci szkolenia BHP stanowi przychód osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną z działalności wykonywanej osobiście, jednakże podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Analiza Marzenny Cano zamieszczona jest na stronie

http://poradnikhr.blog/2018/04/09/badania-lekarskie-i-szkolenia-bhp-przy-umowach-cywilnoprawnych/?utm_source=Newsletter+Pop-up&utm_campaign=32927dfd67-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_119norm&utm_medium=email&utm_term=0_006b688b7e-32927dfd67-70308421


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej