Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

30.01.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Transport – kluczem do rozwoju gospodarki

Rozwój transportu intermodalnego to szansa na usprawnienie przewozu towarów, a w efekcie – bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy Polski. To również działanie w kierunku proekologicznym – przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa.

Czym jest transport intermodalny? To przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu, bez wymiany jednostki ładunkowej np. kontenera. Wymaga odpowiednio rozbudowanej infrastruktury, nowoczesnych środków transportu i sprawnego systemu zarządzania. Ten niezwykle ważny pod kątem gospodarczym temat przybliżyli prelegenci podczas konferencji, która odbyła się 6 grudnia 2017 w Warszawie. Jego organizatorem było Ministerstwo Rozwoju, a główne wątki tematyczne dotyczyły realizacji projektów intermodalnych i drogowych, dofinansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP S.A., PKP PLK S.A., a przede wszystkim reprezentanci samorządów i przedsiębiorcy – obecni i potencjalni beneficjenci POIiŚ.

LIKWIDACJA BARIER

Prelegenci mówili o najważniejszych zaletach transportu intermodalnego, ale też o barierach, jakie stoją na drodze do jego rozwoju (m. in. zły stan infrastruktury kolejowej i zły stan techniczny terminali przeładunkowych). Rozmawiano o planowanych i już realizowanych inwestycjach, wielkości dofinansowania w obecnej perspektywie unijnej i w latach wcześniejszych, a także o tym, co już udało się w Polsce zrobić w zakresie poprawy warunków transportu. Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MR, nakreślił podstawowe elementy planowanych działań. Są to przede wszystkim projekty kolejowe, projekty morskie, a także rozwój infrastruktury drogowej. Wszystkie te segmenty będą miały wpływ na likwidację barier w rozwoju transportu.

O zaletach transportu intermodalnego opowiedział Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych: System przewozów intermodalnych pozwala zwiększyć efektywność transportu, a więc i rozwoju firm. Warto wiedzieć, że nie chodzi tutaj tylko o inwestycje w twardą infrastrukturę, ale temat ma znacznie szerszy kontekst, np. ekologiczny. Tzw. Biała Księga Transportu zakłada, że znaczną część dalekobieżnych przewozów samochodowych będziemy w najbliższych latach przekładać na inne segmenty, m.in. transport kolejowy, który jest przysłowiowym „oczkiem w głowie” obecnej perspektywy finansowej.

PLANY I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Plany w zakresie rozwoju sieci transportu w Polsce są imponujące. Do 2030 roku aż 30 % drogowego przewozu towarów ma zostać przeniesione na inne środki transportu. Do 2050 roku ma to być już 50%. Jak to osiągnąć? Na pewno poprzez realizację dużych projektów, dofinansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko, który w perspektywie finansowej 2014-2020 jest zdecydowanie wiodący jeśli chodzi o wysokość wsparcia. Na realizację projektów związanych z rozwojem transportu intermodalnego przeznaczona jest kwota unijnego wsparcia w wysokości 1 miliarda złotych. Udało się osiągnąć w tej perspektywie nie tylko wyższą kwotę wsparcia, ale też większą jego intensywność, do 50% – powiedział podczas konferencji 6 grudnia dr Stefan Jarecki z Ministerstwa Rozwoju. – Mamy też lepiej dopracowane procedury. Szerszy jest sam zakres wsparcia, obejmuje między innymi nowe typy projektów, np. o wsparcie mogą starać się teraz również podmioty typu ROSCO, udostępniające pojazdy zainteresowanym podmiotom. ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ

Podczas konferencji w Warszawie poruszono nie tylko temat transportu intermodalnego i związanych z nim projektów kolejowych. Rozmawiano też o inwestycjach drogowych, które już są realizowane lub zaplanowane. O projektach drogowych realizowanych przez miasta na prawach powiatu opowiedziała Agnieszka Szymańska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów w CUPT. Zaprezentowała m. in. plany dotyczące zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Jako przykład ciekawej inwestycji, ulepszającej infrastrukturę drogową miast przedstawiono projekt budowy tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu. Jednym z najważniejszych celów tego projektu jest ułatwienie połączenia miasta z siecią dróg krajowych. Funkcjonujące obecnie przeprawy promowe nie zaspokajają bowiem potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

 

 

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 


19.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco nie czekaj do wakacji! Już teraz sięgnij po środki unijne dla swojej firmy


Niedługo rozpoczną się wakacje, ale dla wielu przedsiębiorców sezon od czerwca do sierpnia to najgorętszy czas w firmie. Podobnie jest z konkursami na Fundusze Europejskie, które nie zwalniają tempa w tym okresie…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łomży


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej

05.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej