Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Jak traktować pracowników zmagających się z uzależnieniem lub chorobą psychiczną – przykłady postępowania z USA

Zatrudnianie osób, które walczą z alkoholizmem, nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub problemami ze zdrowiem psychicznym to skomplikowana kwestia ze względu na delikatny charakter sytuacji.

W Polsce szacuje się, że co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu.  Ale kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.  Takie picie trunków jest najbardziej powszechnym uzależnieniem w Polsce. Jeśli nawet założy się, że połowa z osób z grup ryzykownych nie pracuje, to i tak na kłopoty związane z alkoholem narażonych jest co dziesiąta – jedenasta pracująca osoba. Niewiele mniej osób choruje na depresję.

Na problemy osób uzależnionych i zmagających się z uzależnieniami zwrócono uwagę na dorocznej konferencji amerykańskiego portalu branżowego Society for Human Resources Management (SHRM), która odbyła się w czerwcu w Las Vegas.  prawnik Lara de Leon z Ogletree Deakins z Kalifornii zwróciła uwagę na to, iż 70 proc. Amerykanów regularnie zażywa specyficzne lekarstwa i co trzeci z nich ma przepisane silnie uzależniające leki opioidowe; dodatkowo, co czwarty Amerykanin w 2018 roku zmagał się z problemami psychicznymi. Uzależnienia i problemy ze zdrowiem psychicznym mogą prowadzić do absencji, słabych wyników, obrażeń lub przemocy w miejscu pracy. De Leon podkreśliła, że pracodawcy nie muszą akceptować niebezpiecznych zachowań chorych pracowników, ale chciała zwrócić uwagę jak można pomóc tym, którzy szukają pomocy. W Stanach Zjednoczonych, najczęstsze udogodnienia związane z nadużywaniem alkoholu lub substancji uzależniających obejmują zmodyfikowany harmonogram pracy i urlop na rehabilitację lub udział w spotkaniach grup wsparcia. W przypadkach problemów ze zdrowiem psychicznym, udogodnienia obejmują elastyczny plan pracy, zmodyfikowany harmonogram przerw, usunięcie problematycznych czynników środowiskowych (np. hałasu) czy pozwolenie na obecność psa asystującego w pracy.  Ostatecznie, de Leon zaleciła sięganie po tzw. „umowy ostatniej szansy”, czyli zmodyfikowane kontrakty zatrudnienia chroniące pracodawcę i równocześnie określające warunki, które pracownik musi przestrzegać, aby utrzymać pracę. Według niej, takie umowy to dobra alternatywna dla ryzykownych decyzji o rozwiązaniu umowy, która nie zmienia istoty współpracy”. Szczegółowe podsumowanie wystąpienia de Leon dostępne jest tu:  https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/how-to-accommodate-workers-addiction-mental-health.aspx

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej