Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe

Ponadto w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za bieżący rok podatkowy (2018), na łamach opublikowanego komunikatu przypomniano, że do konsultacji publicznych został 8 maja 2018 r. skierowany Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, który wprowadza następujące zmiany w rocznym zeznaniu podatkowym CIT-8:

  • usunięto z informacji o załącznikach do zeznania CIT-8:
    • pozycję 33. W dotychczasowym formularzu CIT-8(25) wskazywała ona na informację o obowiązku sporządzania uproszczonego sprawozdania CIT/TP i informacji o załączeniu formularza CIT/TP do zeznania rocznego,
    • pozycję 34. W dotychczasowym formularzu CIT-8(25) wskazywała ona na oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy CIT.
  • w części „B.3. DANE DODATKOWE” dodano nowy punkt, w którym podatnik deklaruje m.in. czy sporządzał dokumentację dla transakcji zawieranej z podatnikiem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (pozycja 27 w nowym wzorze zeznania podatkowego CIT-8(26)).

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu prac legislacyjnych, szczególnie w zakresie CIT/TP i PIT/TP, bowiem zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w tym zakresie, odnosić się będą do sprawozdań składanych za rok 2017.

Źródło: Komunikat MF: Projekt zmiany formularzy CIT m.in. w zakresie cen transferowych


Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand
Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej