Rozwój

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Systematycznie zmniejsza się liczba osób poszkodowanych w wypadkach w pracy

W I półroczu tego roku zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3 proc mniej niż w analogicznym czasie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r.

Takie dane podał GUS. W I półroczu 2019 r. osoby poszkodowane w śmiertelnych wypadkach przy pracy stanowiły 0,2 proc. wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2018 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 26,7 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 7,2 proc.).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (7,00), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (5,34) i opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4,21), a najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,48), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,67) oraz pozostała działalność usługowa (0,68).

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji PKD (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie)

Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną ponad 60 proc. wypadków przy pracy. Większość poszkodowanych (79 proc.) w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według wydarzeń powodujących urazy.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nieco zwalniają z planami rekrutacji


Choć nadal ci siódma  polska firma chce powiększać swoje zespoły, to optymizm pracodawców jest słabszy niż przed rokiem…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Telefon,  poczta internetowa  i komunikatory w necie źle wpływają na koncentrację


Wszechobecne nowe technologie to niestety obosieczny miecz: choć ułatwia pracę, równocześnie dostarcza wielu bodźców i rozpraszających pułapek, w które wpada wielu pracowników, bezproduktywnie marnując czas w pracy…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pytania o lustrację w RDS


ZPP i NSZZ „Solidarność” złożą 18 września na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek, aby wszyscy członkowie powołani przez Prezydenta RP do RDS złożyli oświadczenia lustracyjne. Cezary Kaźmierczak prezes ZPP i Piotr Duda przewodniczący NSZZ “S” przygotowali projekt uchwały RDS zobowiązującej jej członków do oświadczeń lustracyjnych…

czytaj więcej