Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.02.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sukcesor nie zapłaci podatku od spadku, jeśli poprowadzi biznes, co najmniej pięć lat

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, będzie mógł ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Jeśli tego nie zrobi mogą go powołać spadkobiercy. Ci nie zapłacą podatku od spadku, jeśli się zobowiążą prowadzić biznes przez przynajmniej pięć lat. Nie ma znaczenia czy byli spokrewnieni z poprzednim właścicielem.

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. To jedne z projektów przygotowanych w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Proponowane rozwiązania umożliwią płynne przejęcie firmy prowadzonej, jako indywidualna działalność gospodarcza przez sukcesorów zmarłego przedsiębiorcy.

Projekt zmienia kilkadziesiąt ustaw w tym podatkowe. Prace nad nim trwały ponad rok.

Ustawa wprowadza pojęcia zarządu oraz zarządcy sukcesyjnego.  Zarządcę będzie mógł ustanowić sam przedsiębiorca na wypadek śmierci. Będą go tez mogli powołać spadkobiercy. Zarządcą będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego czy jest spokrewniona z przedsiębiorcą czy nie. Nie ma też znaczenia, czy profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem majątkiem.

Podstawowym obowiązkiem zarządcy będzie sprawowanie pieczy nad przedsiębiorstwem od dnia objęcia funkcji do dnia działu spadku, czyli do wyboru sukcesora bądź sukcesorów, którzy przejmą firmę.

Ustawa wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwo w spadku” do prawa cywilnego i handlowego. Przedsiębiorstwo w spadku zostanie uznane za płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych.

Projekt zakłada zapewnienie ciągłości rozliczeń podatkowych związanych z przedsiębiorstwem, w szczególności w zakresie podatku dochodowego, VAT oraz podatku akcyzowego. Pozostanie NIP.

Zarządca sukcesyjny uzyska dostęp do rachunków bankowych zmarłego, związanych z prowadzoną działalnością.

Sukcesor (nabywca przedsiębiorstwa) będzie zwolniony od podatku od spadku niezależnie od tego czy był najbliższą rodziną zmarłego, czy nie. Warunkiem zwolnienia będzie w szczególności prowadzenie przedsiębiorstwa co najmniej przez pięć lat oraz zgłoszenie we właściwym terminie faktu nabycia przedsiębiorstwa naczelnikowi urzędu skarbowego.

Rząd chce wprowadzić do prawa cywilnego możliwość przeniesienia na następców prawnych przedsiębiorcy praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą, wynikających z koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń związanych z przedsiębiorstwem albo ich tymczasowego wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego. Będą oni mogli także korzystać z przyznanej zmarłemu przedsiębiorcy pomocy publicznej.

Gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy – stosunki pracy zostaną zachowane, zaś w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy wygasną po 30 dniach od daty śmierci przedsiębiorcy (jednocześnie pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w przyjęciu do pracy w razie ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej). W czasie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego możliwe będzie zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach.

Rząd naprawia własne błędy – już niedługo firmy znowu będą mogły amortyzować otrzymane w spadku lub darowiźnie składniki majątku

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy PIT, która pozwoli podatnikom amortyzować otrzymane w spadku lub darowiźnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co od 1 stycznia nie jest możliwe. Zmiany te wyczekiwane są w szczególności przez firmy rodzinne planująca lub wdrażające projekt sukcesji biznesu.

Mariusz Haładyj , wiceminister przedsiębiorczości i technologii, odpowiedzialny za powstanie projektu, powiedział, iż resort analizuje także bariery związane z sukcesją w przypadku spółek handlowych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej