Rozwój

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy

Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli.

Taką propozycję zapowiedział Sławomir Broniarz (ZNP), przewodniczący zespołu problemowego ds. usług publicznych na niedawnym spotkaniu zebrania. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców późną wiosną zaproponował, by odbyła się debata na temat kształtu oświaty w Polsce.

Pod koniec października kwestie kształtowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku omawiał zespół problemowy ds. usług publicznych. Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, poinformował, że w 2020 roku rząd planował i planuje, iż nauczyciele dostaną podwyżkę w wysokości 6 proc. Nie powiedział jednak dokładnie kiedy. Przypomniał, że zgodnie z porozumieniem podpisanym 7 kwietnia 2019 r. z NSZZ „S” podwyżka ze stycznia 2020 r. została przesunięta na wrzesień 2019 r. Zaznaczył, że zespół płacowy podejmie działania po ukonstytuowaniu się Parlamentu i powołaniu nowego rządu.

Kwestie subwencji oświatowej dla samorządów terytorialnych były także dyskutowane na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z wyliczeniami rządu kwota subwencji oświatowej w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o 6,6 proc., a w przyszłym roku wynieść ma 49 miliardów 735 milionów 735 tysięcy i jest ona wyższa o kolejne 6 proc. W tej kwocie także zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zaznaczył, że problem finansowania zadań edukacyjnych jest najtrudniejszym momentem dla polskiej samorządności. Subwencja jest zbyt niska w porównaniu do kosztów. Samorządy, chcąc znaleźć pieniądze na edukację, rezygnują z innych inwestycji. Praktycznie cały swój udział w PIT, powiaty przeznaczają na edukację, a co za tym idzie, nie zostaje ani złotówka na prace drogowe.

Samorządowcy postulują rozmowy z premierem na temat sposobu finansowania oświaty.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej