Rozwój

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy

Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli.

Taką propozycję zapowiedział Sławomir Broniarz (ZNP), przewodniczący zespołu problemowego ds. usług publicznych na niedawnym spotkaniu zebrania. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców późną wiosną zaproponował, by odbyła się debata na temat kształtu oświaty w Polsce.

Pod koniec października kwestie kształtowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku omawiał zespół problemowy ds. usług publicznych. Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, poinformował, że w 2020 roku rząd planował i planuje, iż nauczyciele dostaną podwyżkę w wysokości 6 proc. Nie powiedział jednak dokładnie kiedy. Przypomniał, że zgodnie z porozumieniem podpisanym 7 kwietnia 2019 r. z NSZZ „S” podwyżka ze stycznia 2020 r. została przesunięta na wrzesień 2019 r. Zaznaczył, że zespół płacowy podejmie działania po ukonstytuowaniu się Parlamentu i powołaniu nowego rządu.

Kwestie subwencji oświatowej dla samorządów terytorialnych były także dyskutowane na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z wyliczeniami rządu kwota subwencji oświatowej w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o 6,6 proc., a w przyszłym roku wynieść ma 49 miliardów 735 milionów 735 tysięcy i jest ona wyższa o kolejne 6 proc. W tej kwocie także zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zaznaczył, że problem finansowania zadań edukacyjnych jest najtrudniejszym momentem dla polskiej samorządności. Subwencja jest zbyt niska w porównaniu do kosztów. Samorządy, chcąc znaleźć pieniądze na edukację, rezygnują z innych inwestycji. Praktycznie cały swój udział w PIT, powiaty przeznaczają na edukację, a co za tym idzie, nie zostaje ani złotówka na prace drogowe.

Samorządowcy postulują rozmowy z premierem na temat sposobu finansowania oświaty.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej