Rozwój

05.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Stopa bezrobocia spada, wskaźniki aktywności zawodowej nie rosną

Pojawia się coraz więcej symptomów charakterystycznych dla przegrzania rynku pracy. Choć pracodawcy mają kłopot ze znalezieniem odpowiednich pracowników, to wciąż aktywnych zawodowo jest nieco ponad 56 proc. osób w wieku produkcyjnym.

Takie dane podała prof. Maria Drozdowicz , która co miesiąc analizuje sytuację na rynku pracy i przedstawia Wskaźnik Rynku Pracy (WRP). Wskaźnik prognozuje co wydarzy się na rynku pracy w najbliższych miesiącach.  W październiku zmalał, a to oznacza, że bezrobocie może się zatrzymać na obecnym poziomie lub wzrosnąć.

Ekonomistka zwraca uwagę na to, iż coraz bardziej widoczne jest przegrzanie się rynku pracy. – Dodatkowo pojawiły się czynniki w gospodarce zapowiadające jej spowolnienie, co może istotnie ograniczyć dalszy spadek stopy bezrobocia.- uważa prof. Maria Drozdowicz. Ekonomistka zwraca uwagę na wyniki badania koniunktury GUS. Drugi  miesiąc szefowie małych firm częściej mówią o możliwości zwolnień niż zatrudniania kolejnych osób. Zmniejsza się tez liczba firm dużych i średnich, które planują zwiększanie liczby pracowników.  – Największe redukcje zatrudnienia zapowiadają już od dłuższego czasu producenci odzieży. Największe wzrosty liczby pracowników planowane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego. – dodaje prof. Maria Drozdowicz.

Przypomina, że od początku 2014 roku stopa bezrobocia systematycznie spada (z prawie 14 proc. na początku 2014 roku do ok. 5 proc. obecnie), ale mimo to prawie nie zmieniła się relacja osób aktywnych zawodowo (pracujących) do biernych. to współczynnik aktywności zawodowej w relacji do całej populacji niewiele się zmienił (W I kwartale 2014 współczynnik aktywności zawodowej wyniósł  56,1 proc., zaś obecnie jest to 56,2 proc.  na 1000 pracujących osób przypada 837 niepracujących. To tak samo jak rok wcześniej.

 


Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie liczba upadłości


W III kwartale zarejestrowało się mniej firm niż rok wcześniej, za to więcej upadło…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ruch bezwizowy do USA turystyczny, a nie dla pracowników


Decyzję o przyjęciu Polski do programu VWP od 11 listopada ogłosił w środę pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan. Program dotyczy jednak wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy


Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli…

czytaj więcej