Rozwój

05.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Stanowisko ZPP w sprawie nowelizacji „małego ZUS”

Choć rząd poszerza grono przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z „małego ZUS” to wciąż nie powstał prosty i trwały system preferencyjnego opłacania składek ubezpieczeniowych przez mikroprzedsiębiorców.

Tak uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Przedstawił stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. ZPP pozytywnie ocenia to, że dzięki zmianie większa niż obecnie grupa przedsiębiorców i osób samo zatrudnionych będzie mogła opłacać niższe składki ubezpieczeniowe. Jednak w projekcie rząd zapisał liczne rozwiązania, które wymagają zastanowienia się lub zmiany.

ZPP przypomina: „wypracowany przez nas kilka lat temu model zakładał, że tacy przedsiębiorcy osiągający w skali roku przychody nie wyższe, niż określony próg, płaciliby jednolitą daninę, obejmującą składki na ZUS oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Danina byłaby określona stopą procentową, a podstawą jej obliczenia byłby osiągnięty w danym miesiącu przychód. Tym samym, miałaby ona charakter liniowy.”

Rząd zaś proponuje preferencje w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, a nie na zdrowotne. Z ulgi będzie można skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy (3 z 5 lat), jest więc ściśle ograniczona czasowo.

Zdaniem ZPP trudno obecnie ocenić to, że w przyszłości ulga uzależnione będzie od dochodów przedsiębiorcy. Związek zwraca uwagę na to, iż takie rozwiązanie co prawda umożliwi skorzystanie z preferencji przez podmioty mające realne koszty prowadzenia działalności, jednak kłopotem mogą okazać się rozbieżności i wątpliwości interpretacyjne na temat zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii wydatków.

Pozytywnymi zmianami są:

– rezygnacja z corocznego określania współczynnika niezbędnego do obliczenia podstawy wymiaru składek. Zgodnie z proponowaną wersją przepisów, współczynnik ten wynosi 0,5. Stanowi to bardzo istotne uproszczenie w stosunku do rozwiązania aktualnie obowiązującego, stąd też zmianę należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie, wciąż jest to model bardziej skomplikowany, niż ten który Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postulował na samym początku prac legislacyjnych nad małym ZUS;

–  podniesienie progu przychodów uzyskanych w ciągu roku, uprawniający do skorzystania z ulgi.

Wątpliwości budzi rozwiązanie polegające na określeniu go w sposób kwotowy. „Z praktyki wiemy dodatkowo, że ściśle kwotowo określone w ustawie wskaźniki z reguły pozostają na tym samym poziomie przez długie lata – wspomnieć można choćby kwotę wolną od podatku.” – przypomnieli przedsiębiorcy.

https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-z-16-pazdziernika-2019-r/

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rozmyślnie z automatyzacją w HR


Jeszcze nie upowszechniło się stosowanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, a już z krytycznych analiz wynika, że automatyzacja może powtarzać „ludzkie” niedoskonałości…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Jak zatrzymać pracowników w firmie?


Dla różnych pokoleń pracowników inne elementy pracy mogą zdecydować zmienią miejsce zatrudnienia czy nie. Dla wszystkich – bez względu na wiek – najważniejsze są wynagrodzenia…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Od początku lutego do “małego ZUS” zgłosiło się prawie 50 tys. przedsiębiorców


Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób – podał ZUS…

czytaj więcej