Rozwój

11.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Stabilizacja czy stagnacja na rynku pracy

Od kilku miesięcy nie zmienia się rynek ofert pracy publikowanych w Internecie. Jest to najdłuższy brak wyraźnych zmian od połowy 2016 roku. Może to świadczyć o osiągnięciu maksimum możliwości kreacji nowych miejsc pracy.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazuje na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W sierpniu nie zmienił się znacznie w porównaniu do miesiąca ubiegłego. – W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy stabilizację na rynku wolnych miejsc pracy. – zauważa autor Robert Pater. I dodaje: – Z jednej strony na ten stan wpływają możliwości popytowe, które w ostatnich latach napędzane były wydatkami rządowymi. Z drugiej strony pracodawcy stoją w obliczu znacznych trudności w zatrudnianiu nowych pracowników ze względu na ograniczone zasoby pracy.

Ekonomista zwraca uwagę na to, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lipcu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 6,1 proc. W ostatnich miesiącach bezrobocie obniża się wyraźnie wolniej.

W sierpniu zwiększyła się liczba ofert pracowników fizycznych oraz w usługach. Zmniejszyło się zaś zapotrzebowanie na absolwentów nauk społecznych i prawnych oraz ścisłych i inżynieryjnych obserwowaliśmy spadek.

Badacze podzielili województwa na trzy typy ze względu na sytuację dotyczącą rekrutacji.  Do pierwszego należą nieliczne regiony, w których trwa tendencja wzrostowa i jedynie nieznacznie została zachwiana, są to woj. małopolskie, pomorskie, śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Drugą grupę stanowią regiony, które doświadczyły wyraźnego spadku liczby ogłoszeń w drugim kwartale, który jednak podczas sezonu wakacyjnego został odrobiony, choć jedynie częściowo. Liczba publikowanych przez przedsiębiorców ofert pracy ponownie wzrosła i nie był to wzrost spowodowany jedynie czynnikami sezonowymi. W tej grupie znajduje się większość województw, na czele z mazowieckim i łódzkim. Spośród słabiej rozwiniętych regionów wakacyjne odbicie wskaźnika i jego wzrost wyraźnie obserwujemy w lubelskim i warmińsko-mazurskim. Trzecia grupa regionów charakteryzuje się spadkiem, po którym nie nastąpił do tej pory wzrost. Należą do niej woj. zachodniopomorskie, lubuskie i podkarpackie.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej