Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

12.04.2018 | Autor: Szymon Żółcński - Partner w Crido Taxand; Piotr Gadzinowski - Senior Manager w Crido Taxand; Monika Gruszecka - Senior Consultant w Crido Taxand

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – NOWE ZASADY

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowego systemu wsparcia, które w takim lub w zbliżonym kształcie zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

 

Dla kogo? Przedsiębiorcy (MŚP, duże firmy)
W jakiej formie oferowane jest wsparcie? Wsparcie udzielane jest w formie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych / od osób prawnych.
Jaka jest wysokość wsparcia?

 

Zwolnienie ze 100% podatku do limitu zależnego od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja oraz od poziomu intensywności wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej.

W praktyce intensywność wsparcia może wynosić od 10% do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym małym i średnim firmom przysługuje zwiększenie w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych regionów. Dla firm małych o 20 p.p. a dla firm średnich o 10 p.p.

Na jaki okres można otrzymać zwolnienie z podatku? Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony: 10, 12 lub 15 lat – okres uzależniony od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu (im wyższy poziom rozwoju tym krótszy okres zwolnienia).
Kiedy firma może uzyskać wsparcie? Gdy zadeklaruje poniesienie określonej kwoty w ramach inwestycji i uzyska pozytywną Decyzję o wsparciu.

Wymagana kwota nakładów od 10 do 100 mln PLN uzależniona jest od poziomu bezrobocia w lokalizacji inwestycji, z możliwością obniżenia (patrz poniżej).

Jakie przedsięwzięcia będą preferowane? Preferowane są inwestycje, które będą realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia. Przewidziano również obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla:

 • inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu – o 80%
 • mikro przedsiębiorstw – o 98%
 • małych przedsiębiorstw – o 95%
 • średnich przedsiębiorstw – o 80%
Co będzie oceniane na etapie wyboru projektów? Dla projektów przemysłowych:

 • Czy planuje się wyspecjalizowane miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja obejmuje rozwój klastrów sektorowych?
 • Czy planuje się prowadzenie działalności B+R?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się współpracę ze szkołami branżowymi?

Dla projektów z sektora usług nowoczesnych dla biznesu:

 • Czy planuje się wysokopłatne miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja dotyczy centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę?
 • Czy wnioskodawca należy do sektora MŚP?
 • Czy planuje się współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się działania z zakresu opieki nad pracownikiem?

Inwestycja musi uzyskać minimalną liczbę punktów w ramach kryteriów jakościowych. Próg punktowy zależy od lokalizacji inwestycji.

Gdzie można realizować inwestycję? Zasięg wsparcia będzie obejmował tereny inwestycyjne w całej Polsce, jednak preferowane są inwestycje na terenach o wysokim bezrobociu
Kiedy można aplikować o wsparcie? Wnioski o wydanie decyzji przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wejście w życie nowych regulacji planuje się na II kwartał 2018 r.

Jakie koszty kwalifikują się do objęcia wsparciem? Koszty nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy – stan na luty 2018.

Zobacz poprzednie wpisy:

Już wkrótce – Specjalne Strefy Ekonomiczne po nowemu

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – jakie zmiany dla przedsiębiorców (cz. 4)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – jakie zmiany dla przedsiębiorców (cz.3)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – jakie zmiany dla przedsiębiorców (cz.2)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

 

Szymon Żółcński – Partner w Crido Taxand

 

Piotr Gadzinowski – Senior Manager w Crido Taxand

 

Monika Gruszecka – Senior Consultant w Crido Taxand

 

 

Źródło: https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/


24.04.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej


Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej otrzymują kolejną szansę na rozwój. Uruchomiono dodatkowy konkurs na wdrażanie innowacji produktowych (działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia). Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł dedykowane przedsiębiorcom inwestującym w miastach średnich makroregionu…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne


W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, infrastruktury społecznej, a także edukacji i zdrowia…

czytaj więcej

12.04.2018 | Autor: Szymon Żółcński - Partner w Crido Taxand; Piotr Gadzinowski - Senior Manager w Crido Taxand; Monika Gruszecka - Senior Consultant w Crido Taxand

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – NOWE ZASADY


Przedsiębiorcy planujący oraz już prowadzący działalność na terenie Polski mogą ubiegać się o wsparcie w formie dotacji, pożyczek bądź ulg podatkowych. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia, w szczególności dla przedsiębiorstw planujących duże inwestycje produkcyjne…

czytaj więcej