Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

09.01.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Składka emerytalna i rentowa w Trybunale Konstytucyjnym – veto prezydenta

Prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która znosi limit wynagrodzeń przy opłacaniu składek emerytalnej i rentowej.

Z rządowym pomysłem zniesienia górnego limitu wynagrodzeń, od których nie są opłacane składki: emerytalna i rentowa nie zgadzają się tak związki zawodowe jak organizacje przedsiębiorców.  Ich wątpliwości, co do sposobu procedowania nad ustawą podzielił Andrzej Duda.  Ma wątpliwości, „co do dochowania standardów procesu legislacyjnego”. Jak podała kancelaria „Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.”

Prezydent, przychylając się do zastrzeżeń reprezentacji pracowników i pracodawców zdecydował, iż tryb procedowania nad przedmiotową ustawą wymaga zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, co do zgodności z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie


Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe kary za przewinienia


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział Skuteczną walkę z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o zarobkach administracji samorządowej


W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie o  wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zakłada, że wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc…

czytaj więcej