Rozwój

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Silny wzrost płacy minimalnej sprzyja napływowi Ukraińców

Liczba Ukraińców pracujących w Polsce rośnie, ale wolniej niż w poprzednich latach.  Ten trend może się odwrócić. Przyczyni się do tego znaczący skok płacy minimalnej z równoczesnym osłabieniem ukraińskiej waluty.

Tak uważają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska S.A. Przypominają, że zgodnie z danymi ZUS, na koniec III kw. 2019 r. prawie pół miliona Ukraińców odprowadzało składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce. Liczba pracowników z Ukrainy odprowadzająca składki nieprzerwanie wzrastała od 2013 r., jednak w ostatnich kwartałach ich napływ stopniowo spowalniał.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od kilku lat postuluje stworzenie zasad spójnej polityki migracyjnej. Stworzenia warunków sprzyjających powrotowi emigrantów z zagranicy oraz  mądra absorpcji imigrantów, przede wszystkim z krajów sąsiadujących z Polską są filarami koncepcji odnowy demograficznej, którą przygotował ZPP.

Ekonomiści Credit Agricole Bank  uważają, iż  roczne tempo wzrostu nominalnej płacy minimalnej w Polsce wyrażonej w hrywnach, wykazywało wysoką korelację z roczną dynamiką Ukraińców odprowadzających składki w ZUS. Wyraźnie obniżająca się w ostatnich kwartałach dynamika płacy minimalnej w Polsce wyrażona w hrywnach była głównie efektem kształtowania się kursu PLNUAH. Hrywna ukraińska umocniła się względem złotego o 9,2 proc. w 2018 r. i o dodatkowe 18,6 proc. w 2019 r. Aprecjacja ukraińskiej waluty ceteris paribus przyczyniła się zatem do spadku wynagrodzenia otrzymywanego przez Ukraińców w Polsce o prawie 30 proc., co mogło mieć istotny wpływ na ograniczenie skali napływu imigrantów.

Ekonomiści szacują, że po wzroście w tym roku płacy minimalnej o 15,6 proc. do 2600 zł brutto,  za rok może wynieść o kolejne 10 proc. więcej (do 2860 zł)  i o 7 proc. (do 3060 zł) z początkiem 2022 r. Jednocześnie prognozują stopniowe osłabienie kursu hrywny względem dolara w latach 2020-2022, co będzie związane z pogłębiającym się deficytem na rachunku obrotów bieżących na Ukrainie. Czynnikami ryzyka dla tego scenariusza są oczekiwany przez ekonomistów  szybki (o kilkanaście procent rocznie) wzrost nominalnych płac na Ukrainie i otwarcie rynku pracy w Niemczech.

 

 

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej