Prawo

05.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków, wyłączenie banków hipotecznych z zasady gwarantowania depozytów – to zmiany zapisane w nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którą bez poprawek przyjął Senat.

Nowele wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Usprawniony zostanie proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności przy przeprowadzaniu umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach tego procesu. Zgodnie z ustawą, usprawnione mają zostać także obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów.

Zakłada m.in. systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, gdyż banki hipoteczne nie przyjmują depozytów. Umożliwia też wykorzystanie instrumentu tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także porządkuje i koryguje przepisy dotyczące warunków działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Nowela rozszerzy możliwości zarządzania pieniędzmi BFG przeznaczonymi na inwestycje finansowe (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów).

Przewiduje też ochronę gwarancyjną dla pieniędzy gromadzonych na rachunkach bankowych dla rad rodziców działających przy szkołach, dla których zgodnie z Prawem oświatowym takie rachunki mogą być prowadzone.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych


Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął kolejne ułatwienia dla firm


Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie. Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP, który przyjął rząd…

czytaj więcej

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte


Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte, wywłaszczając de facto historyczne miejsce pamięci spod jurysdykcji władz Gdańska. Specjalna ustawa odbiera Gdańskowi własność terenu i zezwala na budowę muzeum według wizji Prawa i Sprawiedliwości…

czytaj więcej