Prawo

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd za uproszczeniem zleceń na wyroby medyczne

 Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli np. na pieluchomajtki, mają być wystawiane na 12 miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja zawiera także przepisy umożliwiające wdrożenie systemu zarządzania obsługą pacjentów w 232 szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zmiany przewidują uproszczenie zasad potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia na wyroby medyczne (np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki).

Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

W projekcie proponuje się zmianę, która umożliwi dofinansowanie z budżetu państwa wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanego dalej „TOPSOR”. Taki system ma zacząć działać w (232) szpitalnych oddziałach ratunkowych w kraju w zakresie wydatków związanych z pozyskaniem i implementacją systemu służącego do segregacji medycznej pacjentów w ramach środków zarezerwowanych w budżecie ministra zdrowia. System „TOPSOR” umożliwia wystawianie numerków pacjentów czekających a przyjęcie, ale także pozwala przetwarzać dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w SOR. Teraz ten system jest testowany w 5 szpitalach w Polsce.  Nowela wprowadza terminy  wprowadzanie systemu:

– 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;

– 1 stycznia 2021 r. w przypadku innych szpitalnych oddziałów ratunkowych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd upraszcza upadłość konsumencką


Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego


Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego…

czytaj więcej