Prawo

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd za uproszczeniem zleceń na wyroby medyczne

 Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli np. na pieluchomajtki, mają być wystawiane na 12 miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja zawiera także przepisy umożliwiające wdrożenie systemu zarządzania obsługą pacjentów w 232 szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zmiany przewidują uproszczenie zasad potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia na wyroby medyczne (np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki).

Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

W projekcie proponuje się zmianę, która umożliwi dofinansowanie z budżetu państwa wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanego dalej „TOPSOR”. Taki system ma zacząć działać w (232) szpitalnych oddziałach ratunkowych w kraju w zakresie wydatków związanych z pozyskaniem i implementacją systemu służącego do segregacji medycznej pacjentów w ramach środków zarezerwowanych w budżecie ministra zdrowia. System „TOPSOR” umożliwia wystawianie numerków pacjentów czekających a przyjęcie, ale także pozwala przetwarzać dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w SOR. Teraz ten system jest testowany w 5 szpitalach w Polsce.  Nowela wprowadza terminy  wprowadzanie systemu:

– 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;

– 1 stycznia 2021 r. w przypadku innych szpitalnych oddziałów ratunkowych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Koniec z marnowaniem żywności


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakłada ona na sprzedawcę żywności obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową o nieodpłatnym przekazywaniu żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego


Prezydent podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma usprawnić i przyspieszyć postępowania w sprawach karnych. Zakłada m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Informacje o cenach przesyłek przesyłanych przez granicę


Rząd wprowadza  sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowelizuje Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne…

czytaj więcej