Prawo

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Dwadzieścia barier i dziewięćdziesiąt działań, które mają usprawnić polski rynek kapitałowy zawiera Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), którą przyjął rząd.

Na razie tekstu Strategii nie ma jeszcze na stronach Ministerstwa Finansów.  Zostanie udostępniona w najbliższych dniach.

Z komunikatu po posiedzeniu rządu wynika, iż SRRK identyfikuje 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowych) i proponuje 90 działań, które stanowią ich rozwiązanie.

Jerzy Kwieciński, minister finansów powiedział w „Rzeczpospolitej”: – W Strategii znajduje się na przykład zapis o obniżeniu do 9 proc. podatku od dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych, co ma na celu zachęcenie do oszczędzania długoterminowego. Chcemy również umożliwić podatkową kompensację zysków i strat dla inwestycji w fundusze inwestycyjne. (….)Wskazujemy na konieczność powołania przez MF i KNF zespołu roboczego ds. gold platingu, którego celem w pierwszej kolejności będzie zidentyfikowanie takich nadmiernych regulacji i stopniowe ich eliminowanie z polskiego porządku prawnego.

 

Z komunikatu CIR wynika, że SRRK przedstawia rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo inwestorów i efektywność i przyjazność procedur (m.in. w zakresie procedowania prospektów emisyjnych). Wzrostowi bezpieczeństwa inwestorów powinno też służyć proponowane utworzenie prokuratury i składów sędziowskich specjalizujących się w sprawach dot. rynku finansowego.

SRRK ma również poprawić przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przez spółki notowane na giełdzie, a także  efektywność, przejrzystość i płynność kluczowych segmentów rynku (m.in. dzięki większemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii na polskim rynku). Strategia wskazuje ponadto na konieczność powołania Pełnomocnika MF ds. wdrożenia SRRK oraz zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim na rzecz rozwoju rynku. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania dotyczą również wprowadzenia zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rządowy pełnomocnik do spaw człowieka


Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w rządzie działał pełnomocnik do spaw człowieka. Ma dbać o to by polskie projekty zmian w prawie projektów aktów były zgodne z „aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka”…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wątpliwości w sprawie zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie została skonsultowana z zainteresowanymi społecznościami – zauważa Danuta Dryba, główny legislator Senatu.  Krytyczna opinia na temat procedowania noweli znajduje się na stronach Senatu…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

IKE raz jeszcze zaproponowane przez rząd


Rząd przyjął projekt ustawy likwidujący Otwarte Fundusze Emerytalne. To takie samo rozwiązanie, które zaprezentowano przed wyborami.  Jednak rząd musiał przyjąć je jeszcze raz, by mógł nad nią pracować Parlament nowej kadencji. Automatycznie dla członków OFE mają być stworzone Indywidualne Konta Emerytalne. Będzie można z nich zrezygnować i przenieść oszczędności z OFE do ZUS…

czytaj więcej