Prawo

26.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął „Mały ZUS plus”

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z kolejnej ulgi w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Będą liczone proporcjonalnie do ich dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Zmiany nie dotyczą składek na NFZ.

Takie zmiany zapisał rząd w projekcie noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Propozycja dotyczy najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku wyniesie do 120 tys. zł. Chęć korzystania z „Małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji.  Rząd obawia się, że ustawa może nie wejść od 1 stycznia i dlatego zaproponował taki zapis. Ulga będzie dobrowolna. Rząd szacuje, że zechce z niej skorzystać ok. 320 tys. przedsiębiorców. Szacowany koszt dla finansów publicznych w pierwszym roku jego obowiązywania to ok. 1,3 mld zł.

– Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – tłumaczyła minister Jadwiga Emilewicz.
Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności.

Nowela zakłada, że oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ma to zapobiec  zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie. Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

ZPP wydał stanowisko na temat projektu ustawy: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-z-16-pazdziernika-2019-r/


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rządowy pełnomocnik do spaw człowieka


Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w rządzie działał pełnomocnik do spaw człowieka. Ma dbać o to by polskie projekty zmian w prawie projektów aktów były zgodne z „aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka”…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wątpliwości w sprawie zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie została skonsultowana z zainteresowanymi społecznościami – zauważa Danuta Dryba, główny legislator Senatu.  Krytyczna opinia na temat procedowania noweli znajduje się na stronach Senatu…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

IKE raz jeszcze zaproponowane przez rząd


Rząd przyjął projekt ustawy likwidujący Otwarte Fundusze Emerytalne. To takie samo rozwiązanie, które zaprezentowano przed wyborami.  Jednak rząd musiał przyjąć je jeszcze raz, by mógł nad nią pracować Parlament nowej kadencji. Automatycznie dla członków OFE mają być stworzone Indywidualne Konta Emerytalne. Będzie można z nich zrezygnować i przenieść oszczędności z OFE do ZUS…

czytaj więcej