Prawo

26.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął „Mały ZUS plus”

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z kolejnej ulgi w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Będą liczone proporcjonalnie do ich dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Zmiany nie dotyczą składek na NFZ.

Takie zmiany zapisał rząd w projekcie noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Propozycja dotyczy najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku wyniesie do 120 tys. zł. Chęć korzystania z „Małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji.  Rząd obawia się, że ustawa może nie wejść od 1 stycznia i dlatego zaproponował taki zapis. Ulga będzie dobrowolna. Rząd szacuje, że zechce z niej skorzystać ok. 320 tys. przedsiębiorców. Szacowany koszt dla finansów publicznych w pierwszym roku jego obowiązywania to ok. 1,3 mld zł.

– Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – tłumaczyła minister Jadwiga Emilewicz.
Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności.

Nowela zakłada, że oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ma to zapobiec  zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie. Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

ZPP wydał stanowisko na temat projektu ustawy: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-z-16-pazdziernika-2019-r/


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych


W tym tygodniu Sejm raz jeszcze będzie procedował nad nowelizacją ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat za przesunięciem do 2021 r. usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców


Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych, która daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat chce kolejnych zmian w ustawie dotyczącej Bazy Danych Odpadowych


Ustawa wprowadzająca zmiany w BDO wraca do Sejmu. Senatorowie zaproponowali by firmy miały prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej na wypadek awarii rejestru BDO. Chcą wydłużenia terminu sprawozdawczości za 2019 rok…

czytaj więcej