Prawo

11.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce ograniczenia agresywnego planowania podatkowego

Rząd przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym. W ten sposób budżet państwa i samorządy zyskają ponad 735 milionów złotych rocznie.

To nowela ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ma zacząć obowiązywać w kwietniu tego roku, a pierwsza wymiana takich informacji ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Nowela umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej. Zakres informacji będzie obejmować materiały uzyskiwane na podstawie ordynacji podatkowej.  – wyjaśniła Ministerstwo Finansów, autor projektu – Zmiana dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Wprowadza regulacje, które m.in. będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych – wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Zmiana spowoduje, iż podwójne odliczenie kosztów nie będzie możliwe.
Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów – zwrócił uwagę MF. Dodał też, że dzięki wprowadzanym zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Wprowadzone zostaną również zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Procedowanie specustawy


We wtorek Sejm ma obradować w sprawie poprawek zaproponowanych przez Senat do Tarczy Antykryzysowej. Do czasu publikacji Biuletynu nie było sprawozdania sejmowej komisji finansów publicznych z rekomendacjami w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zmian Senatu…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe ograniczenia: dotyczą pracy w firmach i usługach


Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Część dotyczy sposobu funkcjonowania biznesu…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany ważne dla sektorów i branż


Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości…

czytaj więcej