Prawo

11.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce ograniczenia agresywnego planowania podatkowego

Rząd przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym. W ten sposób budżet państwa i samorządy zyskają ponad 735 milionów złotych rocznie.

To nowela ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ma zacząć obowiązywać w kwietniu tego roku, a pierwsza wymiana takich informacji ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Nowela umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej. Zakres informacji będzie obejmować materiały uzyskiwane na podstawie ordynacji podatkowej.  – wyjaśniła Ministerstwo Finansów, autor projektu – Zmiana dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Wprowadza regulacje, które m.in. będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych – wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Zmiana spowoduje, iż podwójne odliczenie kosztów nie będzie możliwe.
Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów – zwrócił uwagę MF. Dodał też, że dzięki wprowadzanym zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Wprowadzone zostaną również zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm znowelizował prawo geodezyjne


Sejm znowelizował prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany, jak zapewnia rząd, mają spowodować, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu będą bardziej dostępne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiana terminu wprowadzenia „podatku cukrowego”


1 lipca – a nie 1 kwietnia, jak pierwotnie planowano – wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Z nowej opłaty wyłączone zostały produkty mleczne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji


Sejm uchwalił ustawę, która ostatecznie zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Ustawa przewiduje, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną domyślnie przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub – jeśli o to wystąpią – na ich konta w ZUS.

czytaj więcej