Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie protekcjonizm gospodarczy

Najbardziej jest zauważalny w Azji i na Bliskim Wschodzie. Firmy szukają partnerów na lokalnych rynkach.

Prawie połowa (47 proc.) polskich eksporterów i importerów odczuwa wzrost protekcjonizmu na rynkach zagranicznych – wynika z badania opinii firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową, przeprowadzonego przez firmę Kantar na zlecenie banku HSBC.  W ankiecie wzięły udział przedsiębiorstwa z 26 krajów. W świecie 61 proc. wszystkich badanych potwierdziło narastający protekcjonizm.

Najmniej widoczny jest na rynku czeskim. Zaś w czołówce zestawienia znalazły się Indie (86 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (77 proc.) oraz Bangladesz (76 proc.). Odsetek firm napotykających tego typu praktyki na Bliskim Wschodzie i w Azji Pacyficznej jest najwyższy spośród wszystkich analizowanych regionów i wynosi odpowiednio 70 proc. i 68 proc. W ujęciu sektorowym nieco mniejsze jest grono firm usługowych doświadczających narastającego protekcjonizmu niż firm produkcyjnych i budowlanych (58 proc. wobec 65 proc.).

Polskie firmy po to by poradzić sobie z tym zjawiskiem najczęściej wyszukują lokalnych partnerów. Robi tak, co czwarte przedsiębiorstwo. Tworzy spółki joint venture lub spółki-córki zarejestrowanych na tych rynkach.

Polityka USA jest jednym z obszarów, które budzą obawy.  27 proc. wszystkich przebadanych importerów i eksporterów przyznało, że może ona mieć negatywny wpływ na ich biznes, 39 proc. – neutralny, a 34 proc. – pozytywny.

Z kolei chiński Nowy Jedwabny Szlak to zjawisko, w przypadku, którego największe grono firm uznało, że może korzystnie przełożyć się na ich biznes. Uważa tak 40 proc. wszystkich uczestników badania. Wśród polskich firm uczestniczących w badaniu 29 proc. uważa, że Nowy Jedwabny Szlak może mieć pozytywny wpływ na ich biznes, 54 proc., że neutralny, a 17 proc., że negatywny.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej