Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie protekcjonizm gospodarczy

Najbardziej jest zauważalny w Azji i na Bliskim Wschodzie. Firmy szukają partnerów na lokalnych rynkach.

Prawie połowa (47 proc.) polskich eksporterów i importerów odczuwa wzrost protekcjonizmu na rynkach zagranicznych – wynika z badania opinii firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową, przeprowadzonego przez firmę Kantar na zlecenie banku HSBC.  W ankiecie wzięły udział przedsiębiorstwa z 26 krajów. W świecie 61 proc. wszystkich badanych potwierdziło narastający protekcjonizm.

Najmniej widoczny jest na rynku czeskim. Zaś w czołówce zestawienia znalazły się Indie (86 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (77 proc.) oraz Bangladesz (76 proc.). Odsetek firm napotykających tego typu praktyki na Bliskim Wschodzie i w Azji Pacyficznej jest najwyższy spośród wszystkich analizowanych regionów i wynosi odpowiednio 70 proc. i 68 proc. W ujęciu sektorowym nieco mniejsze jest grono firm usługowych doświadczających narastającego protekcjonizmu niż firm produkcyjnych i budowlanych (58 proc. wobec 65 proc.).

Polskie firmy po to by poradzić sobie z tym zjawiskiem najczęściej wyszukują lokalnych partnerów. Robi tak, co czwarte przedsiębiorstwo. Tworzy spółki joint venture lub spółki-córki zarejestrowanych na tych rynkach.

Polityka USA jest jednym z obszarów, które budzą obawy.  27 proc. wszystkich przebadanych importerów i eksporterów przyznało, że może ona mieć negatywny wpływ na ich biznes, 39 proc. – neutralny, a 34 proc. – pozytywny.

Z kolei chiński Nowy Jedwabny Szlak to zjawisko, w przypadku, którego największe grono firm uznało, że może korzystnie przełożyć się na ich biznes. Uważa tak 40 proc. wszystkich uczestników badania. Wśród polskich firm uczestniczących w badaniu 29 proc. uważa, że Nowy Jedwabny Szlak może mieć pozytywny wpływ na ich biznes, 54 proc., że neutralny, a 17 proc., że negatywny.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe stawki dla pracowników sezonowych


W czasie nadchodzących wakacji będą rekrutować także firmy niekojarzone z sezonem letnim, a średnie stawki godzinowe będą kształtować się między 15 a 20 zł brutto. Pokazują to najnowsze dane Work Service…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Małe i średnie firmy o najbliższej przyszłości


Połowa małych i średnich firm jest zadowolona z rynku zbytu w tym i w przyszłym roku. Pozostali uważają, że koniunktura będzie przeciętna. W najbliższym czasie większość z MSP zamierza inwestować, ale co czwarta firma zamierza przeznaczyć na ten cel do 20 tys. zł…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W firmie potrzebni i młodzi i doświadczeni pracownicy


Większość firm nie ma programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+. Specjaliści uważają, że to błąd, bowiem pracownicy doświadczeni są bardziej przywiązani do miejsca pracy i mniej roszczeniowi niż młodsze pokolenia…

czytaj więcej