Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

13.04.2018 | Autor: Katarzyna Dąbkowska – Senior Consultant w Crido Taxand

Rewolucja w stawkach VAT

Planowane zmiany mają na celu eliminacje absurdów oraz sporów pojawiających się na gruncie dotychczasowej klasyfikacji oraz dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych. Czas pokaże czy cele te zostaną przez MRF osiągnięte.

MRF nie ujawnia jeszcze zbyt wielu szczegółów dotyczących nowelizacji. Z informacji medialnych wynika, że obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej matrycy stawek VAT. Na chwilę obecną wiemy już, że prawdopodobnie MRF odejdzie od dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (dalej: „PKWiU”) na rzecz Nomenklatury Scalonej (dalej: „CN”) dla towarów.

Co prawda MRF zapowiada ograniczenie liczby kategorii stawek obniżonych, niemniej jednak wciąż nie wiadomo na jakim poziomie szczegółowości CN zatrzyma się ministerialny projekt. Im szerzej MRF wskaże kategorie, tym mniej problemów w zakresie stawek będą mieli przedsiębiorcy.

Z pewnością jednak przejście na CN nie będzie oznaczało kresu sporów klasyfikacyjnych. Dlatego też MRF planuje wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: „WIS”), która wskazywałaby zarówno kod CN towaru jak również odpowiednią dla niego stawkę VAT. Instytucja WIS ma być zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych. Obecnie jeszcze nie wiadomo w jakim zakresie i kogo będzie chroniła i obowiązywała WIS – czy będzie to decyzja administracyjna wiążąca i chroniąca jedynie jej adresata, czy też zakres jej ochrony i związania nią będzie szerszy.

Do końca nie jest też jasne czy MRF pozostawi obecną liczbę stawek obniżonych, czy też zredukuje ją do jednej obniżonej stawki oscylującej na poziomie znajdującym się pomiędzy dwoma obecnie obowiązującymi (np. stawka 7% zamiast stawek 8% i 5%).

Większość powyższych wątpliwości zostanie rozwianych prawdopodobnie w połowie roku, kiedy to MRF opublikuje projekt zmian i propozycję nowej matrycy stawek VAT. Warto, by wówczas przedsiębiorcy zweryfikowali zakres zmiany w stawkach VAT, który dotknie ich biznesu – podwyżka stawki VAT wynikająca ze zmian klasyfikacyjnych może być bowiem bardzo bolesna w szczególności dla biznesów B2C.


Autor: Katarzyna Dąbkowska – Senior Consultant w Crido Taxand

23.04.2018 | Autor: Katarzyna Górniak – Crido Taxand

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie CbC


W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie CbC…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Artur Kordel – Crido Taxand

Prezent przed majówką od Ministerstwa Finansów? Omówienie limitu kosztów usług niematerialnych w CIT


MF opublikowało dzisiaj na swojej stronie internetowej omówienie art. 15e ustawy o CIT, który reguluje wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. ograniczenia wysokości kosztów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw usług niematerialnych…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Tomasz Groszyk – Crido Taxand

Co z PCC od bitcoina?


Podatkowy kryzys w obrocie krypotowalutami trwa, ale jest światełko w tunelu. Temat ten urósł do rangi realnego problemu zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Ministerstwo Finansów szuka sposobu na wybrnięcie z sytuacji i wydaje się bliskie jego znalezienia…

czytaj więcej