Rozwój

11.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego przyjęła program pracy na 2020 r.

RDS przyjęła uchwałę, w której określiła zagadnienia działalności na ten rok. Sformułowano siedem podstawowych zagadnień.

Są to:

  • Polityka rynku pracy w Polsce, kwalifikacje i kompetencje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Koszty pracy w Polsce – rekomendacje zmian.
  • Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania europejskie i ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
  • Przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o RDS – opracowanie projektu nowelizacji ustawy.
  • Ocena systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i propozycje zmian.
  • System ochrony zdrowia – wypracowanie rekomendacji zmian.
  • Wynagrodzenia w sferze finansów publicznych – wypracowanie modelu kształtowania wynagrodzeń w tym obszarze.

Plan pracy Rady zawiera też stałe elementy: opiniowanie projektu budżetu, dyskusja o planach legislacyjnych rządu, a także konsultacje wieloletniego planu finansowego, rozpatrywanie wniosków wypracowanych przez zespoły problemowe.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rozmyślnie z automatyzacją w HR


Jeszcze nie upowszechniło się stosowanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, a już z krytycznych analiz wynika, że automatyzacja może powtarzać „ludzkie” niedoskonałości…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Jak zatrzymać pracowników w firmie?


Dla różnych pokoleń pracowników inne elementy pracy mogą zdecydować zmienią miejsce zatrudnienia czy nie. Dla wszystkich – bez względu na wiek – najważniejsze są wynagrodzenia…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Od początku lutego do “małego ZUS” zgłosiło się prawie 50 tys. przedsiębiorców


Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób – podał ZUS…

czytaj więcej