Rozwój

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pytania o lustrację w RDS

ZPP i NSZZ „Solidarność” złożą 18 września na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek, aby wszyscy członkowie powołani przez Prezydenta RP do RDS złożyli oświadczenia lustracyjne. Cezary Kaźmierczak prezes ZPP i Piotr Duda przewodniczący NSZZ “S” przygotowali projekt uchwały RDS zobowiązującej jej członków do oświadczeń lustracyjnych.

Dwaj wiceprzewodniczący RDS – Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ “Solidarność” przekazali na początku września pisma do prezydenta Andrzeja Dudy i Doroty Gardias, przewodniczącej RDS w sprawie obowiązkowej lustracji członków RDS.

Ich zdaniem obowiązująca ustawa lustracyjna zobowiązuje wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

– Ustawa lustracyjna nakłada na osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku i powoływane lub mianowane na jakiekolwiek stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych – tłumaczy Cezary Kaźmierczak.  – Zgodnie z ustawą o RDS, członków Rady powołuje właśnie Prezydent. W naszym przekonaniu, powstałym na podstawie opinii prawnej, nie ma wątpliwości, że członkowie Rady powinni, w myśl już obowiązujących przepisów, składać oświadczenia lustracyjne.

Pismo do Doroty Gardias zawiera wniosek o uwzględnienie w porządku obrad najbliższego posiedzenia RDS dyskusji i głosowania nad projektem uchwały zobowiązującej członków Rady do złożenia oświadczeń lustracyjnych. – Dopóki nie mamy jednoznacznej interpretacji Prezydenta wskazującej na obowiązek składania przez członków RDS oświadczeń lustracyjnych, musimy w inny sposób zadbać o to, by z uwagi na jej powagę i autorytet, Rada była wolna od podejrzeń i pomówień dotyczących przeszłości jej członków – dodał Cezary Kaźmierczak.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej