Rozwój

07.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przychody rosną tylko nieco szybciej niż koszty w mikrofirmach

Zatrudnienie w mikrofirmach wzrosło w zeszłym roku o 2 proc. Podał GUS. Działało 2,15 mln mikroprzedsiębiorstw. Ich liczba wzrosła o jedną czwartą od początku dekady. Najwięcej, bo prawie 22 proc. zajmuje się handlem. Co siódma – budownictwem.

W 2018 r. mikrofirmy uzyskały 1323,6 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 17,9 proc. w skali roku) Ponad połowę przychodów osiągnęły łącznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (532,9 mld zł) oraz przedsiębiorstwa budowlane (143,5 mld zł).

Przychody w przeliczeniu na firmę wyniosły 616,8 tys. zł (wobec 541,4 tys. zł w 2017 r.) i były najwyższe w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1667,4 tys. zł oraz w podmiotach związanych z obsługą rynku nieruchomości – 1656,7 tys. zł, najniższe natomiast w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową – 110,5 tys. zł. Przychody na jednego pracującego w 2018 r. wyniosły 317,2 tys. zł (wobec 274,5 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1113,3 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (805,9 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (487,4 tys. zł), natomiast najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (64,4 tys. zł).

W zeszłym roku mikroprzedsiębiorstwa poniosły 1149,2 mld zł kosztów, tj. o 17,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Analogicznie jak w przychodach, najwyższy udział kosztów na jeden podmiot odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1563,1 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (1554,1 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (1056,2 tys. zł), najniższy – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (85,0 tys. zł).

W firmach tych pracowało 4,17 mln osób, tj. o 83,4 tys. (2,0 proc.) więcej niż rok wcześniej.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (77 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) oraz pomorskim (61 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców), najmniejszą zaś w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio 40 i 42 jednostki). Jak podał GUS zaobserwowano zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego – od 212,5 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim do 467,8 tys. zł w województwie mazowieckim (w 2017 r. odpowiednio 218,4 tys. zł i 350,8 tys. zł).

Przeciętnie firmy płaciły 3,08 tys. zł miesięcznie. Najwięcej – ponad 5,2 tys. zł zajmujące się informacją i komunikacją , 3,95 tys. zł – nieruchomościami. Najmniej: 2,44 tys. zł brutto zajmujące się  leśnictwem i rybactwem i 2,41 tys. zł – turystyczne i gastronomiczne.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej