Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

16.05.2018 | Autor: Łukasz Bączyk –  Crido Taxand

Przedsiębiorco, sprawdź PESEL!

Dlaczego to takie istotne?

Jeżeli tego nie zrobią, zostaną wykreśleni z ewidencji CEIDG. Grozi im więc utrata uprawnień do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższy obowiązek powinien zostać wypełniony do jutra włącznie (termin ten wynika z art. 61 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw).

Co ważne, warto pamiętać, że większość przedsiębiorców podawała swój PESEL przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu przy rejestrowaniu danej firmy informacji tej domaga się również urząd. Niemniej, każdego przedsiębiorcę prowadzącego JDG zachęcamy do niezwłocznego sprawdzenia swojego wpisu do CEIDG, aby uniknąć wątpliwej niespodzianki w postaci wykreślenia działalności z rejestru.


Autor: Łukasz Bączyk –  Crido Taxand
Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


13.06.2018 | Autor: Magdalena Jaworska – Crido Taxand

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE


6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE)…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Agnieszka Piątek – Crido Taxand

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego


Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw…

czytaj więcej

11.06.2018 | Autor: Łukasz Woźniak – Crido Taxand

Skonto z fakturą korygującą „in minus”


NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”…

czytaj więcej