Prawo

29.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – prezydent podpisał zmianę przepisów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie mógł nałożyć do 1 miliona złotych kary za naruszenie obowiązków wynikających z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na kadrę kierowniczą.

Gdy nowela wejdzie w życie,  kary do wysokości 1 miliona złotych będą mogły zostać nałożone na kadrę kierowniczą wyższego szczebla (art. 6 ustawy) oraz pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (art. 8  ustawy)  odpowiedzialnych za wykonywanie za przestrzeganie ustawy.

Ustawa wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zawiera zmiany dotyczące otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy.

Zwalnia określone podmioty z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym, właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wprowadza obowiązek spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez tzw. beneficjentów rzeczywistych oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach, a także sankcje za niedopełnienie tego obowiązku –  nie mogą być nimi osoby karane.

Rozszerza katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie na które również może być nakładana kara pieniężna oraz likwiduje lukę polegającą na braku organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej na tzw. instytucje obowiązane, skontrolowane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3 ustawy.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Samowole budowlane do legalizacji


Rząd przyjął „dużą nowelizację” ustawy – Prawo budowlane. Łatwiej będzie zalegalizować niektóre samowole budowlane…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego


Rząd chce wprowadzić do porządku prawnego strategię rozwoju ponadlokalnego. Ten dokument, tak jak strategia rozwoju lokalnego nadal mają być nieobowiązkowe…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Likwidacja OFE


OFE pod koniec lipca przyszłego roku mają zamienić się w specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Pod koniec września zarządzały ponad 154 mld zł…

czytaj więcej