Prawo

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Prosta spółka handlowa jednak od marca przyszłego roku

Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy, z wyspecjalizowanymi sędziami. Prosta spółka handlowa ma istnieć od marca przyszłego roku.

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, a także zmiany w kodeksie spółek handlowych związane z przesunięciem wejścia w życie przepisów dot. elektronicznego postępowania rejestrowego. Do nowelizacji dodano przepis przesuwający wejście w życie ustawy wprowadzającą prostą spółkę handlową na 1 marzec 2021.

Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy: dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe. Mają powstać cztery wydziały w sądach okręgowych (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań) oraz dwa w sądach apelacyjnych (Katowice, Warszawa). Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych.

Sprawy w zakresu rozwiązań technicznych tj. programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym ma bowiem rozpatrywać tylko wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ustawa zakłada też wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej. Jedną z odrębności tych sprawa jest wprowadzenie przymusu adwokackiego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tys. zł.

Żądanie zabezpieczenia środka dowodowego będzie można wymagać do osoby, w tym pozwanego, w której władaniu znajduje się środek dowodowy, lub która może umożliwić jego zabezpieczenie. Zabezpieczenia można dokonać przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Ponadto powód, który uprawdopodobnił swoje roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Nowelizacja zakłada również uregulowanie tzw. roszczenia informacyjnego, znanego już z prawa własności przemysłowej.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych


W tym tygodniu Sejm raz jeszcze będzie procedował nad nowelizacją ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat za przesunięciem do 2021 r. usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców


Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych, która daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat chce kolejnych zmian w ustawie dotyczącej Bazy Danych Odpadowych


Ustawa wprowadzająca zmiany w BDO wraca do Sejmu. Senatorowie zaproponowali by firmy miały prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej na wypadek awarii rejestru BDO. Chcą wydłużenia terminu sprawozdawczości za 2019 rok…

czytaj więcej