Prawo

12.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Prosta spółka akcyjna od wiosny przyszłego roku

Prosta spółka akcyjna (PSA), to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność uregulowano w noweli Kodeksu spółek handlowych. Projekt przyjął rząd. W Kodeksie spółek handlowych przewidziano uproszczoną rejestrację, w tym elektroniczną oraz większe możliwości pozyskiwania kapitału poprzez łatwiejszą emisję i obrót akcjami.

Nowelę przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Prosta spółka akcyjna to odpowiedź na postulaty społeczności start-upowych, które wskazywały problemy ograniczające ich rozwój.

Według projektu główne cechy prostej spółki akcyjnej (PSA) to:

  • odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego – wymagana minimalna wysokość  kapitału akcyjnego to 1 zł,
  •  szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”),
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość uchwał on – line),
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki;
  • maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
  • łatwiejsze dysponowanie kapitałem spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli przez wprowadzenie zakazu wypłat na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania (chodzi o odpis 8 proc. z zysku za dany rok na kapitał akcyjny).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2020 r.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych


Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął kolejne ułatwienia dla firm


Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie. Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP, który przyjął rząd…

czytaj więcej

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte


Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte, wywłaszczając de facto historyczne miejsce pamięci spod jurysdykcji władz Gdańska. Specjalna ustawa odbiera Gdańskowi własność terenu i zezwala na budowę muzeum według wizji Prawa i Sprawiedliwości…

czytaj więcej